Những doanh nghiệp nợ thuế hàng tỷ xuất hiện trên danh sách mới

Những doanh nghiệp nợ thuế hàng tỷ xuất hiện trên danh sách mới

Cục Thuế TPHCM đã công bố danh sách doanh nghiệp nợ thuế đợt 2 năm nay. Tính đến ngày 31/10, có 198 doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM nợ tổng cộng 8.080 tỷ đồng. Bài viết này sẽ tiết lộ danh sách các doanh nghiệp nợ thuế hàng tỷ đồng và số tiền nợ của họ.

Danh sách doanh nghiệp nợ thuế mới được Cục Thuế TPHCM công bố cho thấy tình trạng nợ thuế đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng đối với nhiều doanh nghiệp tại thành phố.

Tính đến ngày 31/10, có tổng cộng 198 doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM nợ thuế với số tiền lên đến 8.080 tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách là hai doanh nghiệp nợ thuế với số tiền rất lớn.

Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil nợ 1.529 tỷ đồng và Công ty CP Đầu tư Golden Hill nợ thuế 1.289 tỷ đồng. Đây là những con số đáng lo ngại và cho thấy tình hình tài chính của các doanh nghiệp này đang gặp khó khăn.

Ngoài hai doanh nghiệp trên, còn có 7 doanh nghiệp khác nợ thuế từ 200 tỷ đồng đến hơn 800 tỷ đồng.

Đáng chú ý, gần 90% trong số này là các công ty bất động sản nổi tiếng. Ví dụ, Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà nợ gần 608 tỷ đồng, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thương mại Sản xuất Nhựt Thành nợ gần 208 tỷ đồng.

Danh sách cũng ghi nhận các doanh nghiệp nợ thuế từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng, từ 20 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng, và từ 10 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng.

Tổng cộng có 10 doanh nghiệp nằm trong khoảng nợ từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng, 38 doanh nghiệp nằm trong khoảng nợ từ 20 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng, và 46 doanh nghiệp nằm trong khoảng nợ từ 10 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng. Các doanh nghiệp còn lại nằm trong nhóm nợ từ 200 triệu đồng đến dưới 10 tỷ đồng.

Tổng số tiền nợ thuế trên địa bàn TPHCM trong 3 quý năm nay đã tăng thêm 4.536 tỷ đồng, đạt mức 49.993 tỷ đồng. Trong đó, có 12.667 tỷ đồng là nợ thuế từ các khoản thu từ đất, và 4.212 tỷ đồng là nợ thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty bất động sản. Tính đến thời điểm 30/9, số tiền nợ thuế chưa được thu lại là 33.114 tỷ đồng sau khi loại trừ các trường hợp tăng đột biến.

Để giải quyết tình trạng nợ thuế, Cục Thuế TPHCM đã ra quyết định cưỡng chế đối với 84.652 doanh nghiệp, tương ứng với số tiền thuế còn nợ là 344.826 tỷ đồng. Đây là một tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước, với số quyết định cưỡng chế tăng 16% và số tiền thuế nợ tăng 130%.

Tuy nhiên, cũng có một số doanh nghiệp đã thanh toán nợ thuế. Tổng số tiền nợ thuế đã thu hồi là 19.541 tỷ đồng, trong đó có 6.613 tỷ đồng là nợ thuế chuyển sang từ năm 2022 và 12.928 tỷ đồng là nợ thuế mới phát sinh trong năm 2023.

Tình trạng nợ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM đang gây ra lo ngại và cần được giải quyết một cách nhanh chóng. Các biện pháp cưỡng chế và thu hồi nợ thuế cần được thực hiện một cách nghiêm túc để đảm bảo sự công bằng và đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong môi trường kinh doanh lành mạnh và minh bạch.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Có bao nhiêu doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn TPHCM theo danh sách được công bố?,Nhóm doanh nghiệp nào chiếm tổng số nợ thuế lớn nhất trên địa bàn TPHCM?