Những doanh nghiệp nợ thuế tại Quảng Ninh: Tình hình và biện pháp xử lý

Những doanh nghiệp "đội sổ" nợ thuế tại tỉnh Quảng Ninh

Những doanh nghiệp "đội sổ" nợ thuế tại tỉnh Quảng Ninh đang gây ra nhiều quan ngại trong cộng đồng kinh doanh. Theo thông tin từ Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh, tính đến ngày 31/8/2023, tỉnh này có tổng cộng 611 doanh nghiệp nợ thuế, trong đó có 567 doanh nghiệp nợ các khoản về thuế, phí và 44 doanh nghiệp nợ các khoản tiền liên quan đến đất. Đây là con số đáng lo ngại và đòi hỏi sự quan tâm và xử lý kịp thời từ phía chính quyền và các cơ quan chức năng.

Các doanh nghiệp "đội sổ" nợ thuế

Các doanh nghiệp "đội sổ" nợ thuế theo công bố của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh gồm nhiều tên tuổi quen thuộc. Công ty TNHH Quan Minh nợ thuế, phí lên đến 346,4 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam nợ 187,9 tỷ đồng; Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận nợ 85,2 tỷ đồng; Công ty Cổ phẩn Thống nhất 508 nợ 82,2 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Cái Lân nợ 60,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại Tân Lập nợ 41,1 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long nợ 36,3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư phát triển Công nghiệp TTP nợ 30,2 tỷ đồng... Đây là những con số đáng lo ngại và cần được xử lý một cách nhanh chóng và có hiệu quả.

Những doanh nghiệp nợ các khoản thu từ đất

Ngoài ra, còn có nhiều doanh nghiệp nợ các khoản thu từ đất. Công ty TNHH Limisless Word (Việt Nam) đứng đầu với số nợ lên tới 294,5 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Việt Mỹ - Hạ Long nợ 252,8 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư và Khách sạn My Way Hạ Long nợ 118,9 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Kim Long nợ 92,3 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Cái Lân nợ 50,7 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại 188 nợ 25,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Thống nhất 508 nợ 23 tỷ đồng... Đây là những con số đáng lo ngại và yêu cầu sự quan tâm và xử lý từ các cơ quan chức năng.

Biện pháp xử lý

Để giải quyết tình trạng nợ thuế tại Quảng Ninh, Cục Thuế tỉnh đã áp dụng thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang bị cưỡng chế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế kể từ tháng 11/2022. Tính đến hết tháng 7/2023, đã có 82 thông báo tạm hoãn xuất cảnh được ban hành đối với cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị cưỡng chế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Đồng thời, cũng đã có 10 trường hợp doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước với tổng số tiền 17,3 tỷ đồng và được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Hiện nay, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục rà soát và tăng cường việc áp dụng thông báo tạm hoãn xuất cảnh nhằm gắn trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp với quyền lợi của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Điều này nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của các cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với việc nộp thuế. Tuy nhiên, việc xử lý nợ thuế vẫn còn đòi hỏi sự quan tâm và hỗ trợ từ các cơ quan chức năng để đảm bảo sự công bằng và hiệu quả trong việc thu thuế và quản lý ngân sách nhà nước.

[question] Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã công bố thông tin về doanh nghiệp nợ thuế như thế nào?,Có những doanh nghiệp nào nằm trong danh sách nợ thuế của tỉnh Quảng Ninh?