Những Hiểu Lầm Về Trừ 2% Lương Hưu Trong Thời Gian Bảo Lưu BHXH

Bài viết này giải đáp những hiểu lầm về việc trừ 2% lương hưu trong thời gian bảo lưu BHXH, nhằm giúp người lao động hiểu rõ quy định và quyền lợi của mình.

Ngày nay, nhiều người lao động đang có những hiểu lầm về việc trừ 2% lương hưu trong thời gian bảo lưu Bảo hiểm Xã hội (BHXH).

Điều này đã được đưa ra trong Hội thảo góp ý dự thảo Luật BHXH do BHXH và Hội LHPN TP HCM tổ chức. Tuy nhiên, ông Kim Vĩnh Cường, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, cho biết rằng có một số người lao động hiểu sai quy định này và chọn hưởng BHXH một lần.

Hiểu lầm của người lao động là khi họ chờ đến tuổi nghỉ hưu trong thời gian bảo lưu BHXH, mỗi năm chờ họ sẽ bị giảm 2% lương hưu. Tuy nhiên, ông Cường đã kiến nghị rằng cần có nội dung quy định rõ thời gian người lao động bảo lưu BHXH để chờ hưởng hưu sẽ không bị trừ tỉ lệ khi hưởng lương hưu.

Để làm rõ vấn đề này, ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, đã khẳng định rằng cách hiểu trên của người lao động là hoàn toàn sai.

Bảo lưu BHXH chỉ áp dụng cho trường hợp người lao động đã có quá trình đóng BHXH nhưng khi nghỉ việc chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu hoặc chưa hưởng chế độ BHXH một lần theo quy định.

Khi người lao động bảo lưu BHXH đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí (đủ tuổi và đủ năm đóng BHXH theo quy định), thì thời gian đóng BHXH sẽ được tính vào tỉ lệ lương hưu tương ứng, không bị giảm tỉ lệ lương hưu. Việc trừ tỉ lệ lương hưu chỉ áp dụng đối với những người hưởng chế độ hưu trí trước độ tuổi quy định do bị suy giảm khả năng lao động, không phân biệt trong hay ngoài nhà nước, đang bảo lưu hay đang tham gia BHXH, trừ trường hợp có thời gian làm trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm từ đủ 15 năm trở lên.

Mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động được tính như sau: cứ 20 năm đóng BHXH của lao động nam và 15 năm đóng BHXH của lao động nữ được tính tương ứng với 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Sau đó, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Với những thông tin trên, hy vọng rằng người lao động đã hiểu rõ hơn về việc trừ 2% lương hưu trong thời gian bảo lưu BHXH. Đồng thời, quy định này cũng nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động khi họ đủ điều kiện hưởng lương hưu.

[question] Ông Kim Vĩnh Cường kiến nghị gì trong dự thảo Luật BHXH?,Việc trừ tỉ lệ lương hưu chỉ áp dụng đối với những trường hợp nào?