Những khó khăn trong việc giải ngân vốn đầu tư công vùng Đông Nam Bộ

Những khó khăn trong việc giải ngân vốn đầu tư công vùng Đông Nam Bộ

Những khó khăn trong việc giải ngân vốn đầu tư công vùng Đông Nam Bộ

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vùng Đông Nam Bộ vẫn chưa đạt mức bình quân của cả nước. Các nguyên nhân chậm giải ngân đang được chính quyền địa phương tìm giải pháp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

Tình hình giải ngân chậm

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc giải ngân vốn đầu tư công vùng Đông Nam Bộ đang gặp nhiều khó khăn. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, nguyên nhân chậm giải ngân đã được nhận diện từ lâu, bao gồm chất lượng chuẩn bị dự án chưa tốt, giải phóng mặt bằng chậm, thời gian điều chỉnh dự án kéo dài, năng lực quản lý dự án và nhà thầu còn hạn chế. Ngoài ra, nhiều dự án còn gặp phải các vướng mắc phức tạp như chuyển đổi mục đích sử dụng đất, vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng và đi qua nhiều địa bàn khác nhau.

Ngoài ra, quy mô vốn đầu tư công năm 2023 tăng lên 710 nghìn tỷ đồng, cao hơn 23% so với các năm trước. Các yếu tố phát sinh về giá nguyên vật liệu đầu vào cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xây dựng.

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh được giao kế hoạch đầu tư công hơn 70 nghìn tỷ đồng trong năm 2023, gấp đôi so với năm trước. Tuy nhiên, đến tháng 7/2023, giải ngân vốn đầu tư công của thành phố chỉ đạt hơn 19 nghìn tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch. Đây là mức giải ngân thấp hơn mục tiêu 35% mà lãnh đạo thành phố đề ra cho 6 tháng đầu năm.

Trong quý II, giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu khởi sắc nhờ khởi công dự án đường Vành đai 3. Tuy nhiên, đến tháng 7, tình hình giải ngân có phần chững lại. Dự án đường Vành đai 3 là dự án có số vốn giải ngân lớn nhất từ đầu năm, với hơn 9,4 nghìn tỷ đồng đã được chi để bồi thường giải phóng mặt bằng.

Tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại các tỉnh Đông Nam Bộ

Tại tỉnh Đồng Nai, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2023 là gần 13 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, đến đầu tháng 8/2023, tỉnh mới giải ngân được hơn 2,4 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 18% kế hoạch vốn. Tỷ lệ giải ngân này thấp hơn so với mức bình quân chung của cả nước là 30,4%.

Tương tự, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Bình Dương cũng chưa đạt kỳ vọng. Đến cuối tháng 6/2023, tỉnh mới giải ngân được 5,2 nghìn tỷ đồng, chỉ đạt 24,2% kế hoạch. Các vướng mắc chủ yếu là do quy định pháp luật chồng chéo chưa được tháo gỡ, chậm tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các địa phương cần tìm giải pháp thích hợp. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tập trung đảm bảo giải phóng mặt bằng và xây dựng kế hoạch triển khai gói nâng trần 99 nghìn tỷ đồng. Các dự án lớn và đặc biệt trong danh sách 50 chương trình, công trình tiêu biểu cấp thành phố cần được chú trọng. Đối với các dự án chậm giải ngân do nguyên nhân chủ quan, cần xem xét điều chuyển và bố trí lại nguồn vốn.

Tại tỉnh Đồng Nai, các địa phương và chủ đầu tư cần phối hợp tốt hơn trong việc triển khai các dự án. Cần quy hoạch và đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư, định giá đất và xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án.

Tương tự, tỉnh Bình Dương cũng cần giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Các đơn vị chủ đầu tư cần thực hiện công tác giải tỏa, đền bù và Sở Kế hoạch và Đầu tư cần đôn đốc công tác di dời lưới điện.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu là đạt tỷ lệ giải ngân từ 95% đến 100% kế hoạch vốn năm 2023.

[question] Tại sao giải ngân vốn đầu tư công vùng Đông Nam Bộ chậm?,Những giải pháp nào để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công?
1 Lượt thích