Những sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 25/10 (10-7)

Cập nhật thông tin về các sự kiện chứng khoán quan trọng ngày 25/10 liên quan đến các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Sự kiện chứng khoán ngày 25/10 có những thông tin đáng chú ý về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. Dưới đây là những sự kiện quan trọng trong ngày:

SC5: HĐQT CTCP Xây dựng số 5 (SC5 - HOSE) đã thông qua việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 14/11/2023 và thanh toán sẽ bắt đầu từ ngày 24/11/2023.

ADP: Ngày 14/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 của CTCP Sơn Á Đông (ADP - HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 15/11. Cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, và thanh toán sẽ bắt đầu từ ngày 06/12/2023.

PMC: Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản của CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (PMC - HNX) đã thông qua việc trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ 126% bằng tiền mặt.

ECI: CTCP Tập đoàn Đầu tư tài chính MYA Capital, tổ chức đầu tư, đã mua vào 130.000 cổ phiếu của CTCP Tập đoàn ECI (ECI - HNX), tương ứng tỷ lệ 7,39% vào ngày 17/10. Trước đó, tổ chức này chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu ECI nào.

KSF: CTCP Tập đoàn Real Tech (KSF - HNX) đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 9 triệu cổ phần, tương ứng 10% vốn điều lệ của CTCP Tập đoàn Công nghệ Unicloud, với giá 90 tỷ đồng. Ngoài ra, KSF cũng đã chuyển nhượng gần 67 triệu cổ phần tại CTCP Tập đoàn Công nghệ Unicloud cho công ty con là CTCP Sunshine Sky Villa, tương ứng tỷ lệ sở hữu 74,44%.

Đó là những sự kiện chứng khoán đáng chú ý trong ngày 25/10. Các nhà đầu tư và người quan tâm có thể theo dõi và cập nhật thông tin chi tiết về các sự kiện này để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.

VNIndex 1,101.66 -4.24 -0.38%
HNX 227.01 -1.89 -0.83%
UPCOM 85.57 0.03 0.04%
[question] CTCP Xây dựng số 5 (SC5) sẽ trả cổ tức năm 2022 bằng phương thức nào?,Cổ tức của CTCP Sơn Á Đông (ADP) sẽ được trả bằng gì và theo tỷ lệ bao nhiêu?