Những sự kiện quan trọng trên thị trường chứng khoán ngày 27/10

Cập nhật thông tin về các sự kiện quan trọng trên thị trường chứng khoán ngày 27/10 liên quan đến các doanh nghiệp niêm yết.

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/10

TIP: Ngày 09/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 của CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP – HOSE) ngày đăng ký cuối cùng là 10/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán dự kiến bắt đầu từ ngày 22/11/2023. Doanh nghiệp CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) đã thông báo về việc giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2023. Ngày 09/11 sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền cuối cùng và cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%. Dự kiến, việc thanh toán cổ tức sẽ bắt đầu từ ngày 22/11/2023.

VNE: Ông Smit Cheancharadpong, cổ đông lớn của CTCP Xây dựng Điện Việt Nam (VNE – HOSE) đã bán ra toàn bộ hơn 4,32 triệu cổ phiếu VNE sở hữu, tỷ lệ 5,27% trong ngày 23/10. Ở chiều ngược lại, bà La Mỹ Phượng, cổ đông lớn khác của VNE đã mua vào đúng số cổ phiếu trên vào ngày 23/10 và nâng sở hữu tại VNE lên hơn 9,52 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,63%. Liên quan đến VNE, ông Trần Quang Cần – Phó chủ tịch HĐQT của VNE đăng ký bán toàn bộ 5,86 triệu cổ phiếu VNE sở hữu, tỷ lệ 7,15% từ ngày 01/11 đến 30/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Trong thông tin mới nhất, ông Smit Cheancharadpong, một cổ đông lớn của CTCP Xây dựng Điện Việt Nam (VNE), đã bán toàn bộ hơn 4,32 triệu cổ phiếu VNE mà ông sở hữu, tỷ lệ 5,27%, vào ngày 23/10. Trong khi đó, bà La Mỹ Phượng, một cổ đông lớn khác của VNE, đã mua vào đúng số cổ phiếu trên vào ngày 23/10 và nâng tỷ lệ sở hữu tại VNE lên hơn 9,52 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,63%. Ông Trần Quang Cần, Phó Chủ tịch HĐQT của VNE, cũng đã đăng ký bán toàn bộ 5,86 triệu cổ phiếu VNE sở hữu, tỷ lệ 7,15%, từ ngày 01/11 đến 30/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

CRE: CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CRE – HOSE) đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 255.000 cổ phần tại CTCP Dịch vụ và Bất động sản Phố Xanh, chiếm 51%/vốn của Phố Xanh, với giá 10.000 đồng/cổ phần. CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CRE) đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 255.000 cổ phần tại CTCP Dịch vụ và Bất động sản Phố Xanh. Với việc chiếm 51% vốn của Phố Xanh, CRE đã mua cổ phần này với giá 10.000 đồng/cổ phần.

NBB: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thép Mỹ, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Năm Bảy Này (NBB – HOSE) đã mua vào hơn 2,01 triệu cổ phiếu NBB trong ngày 24/10. Qua đó, nâng sở hữu tại NBB lên hơn 7,84 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,83%. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thép Mỹ, một cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Năm Bảy Này (NBB), đã mua vào hơn 2,01 triệu cổ phiếu NBB trong ngày 24/10. Nhờ vậy, tỷ lệ sở hữu tại NBB của công ty này đã tăng lên hơn 7,84 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,83%.

FTS: CTCP Chứng khoán FPT (FTS – HOSE) thông báo kết quả kinh doanh quý III/2023 với tổng doanh thu hoạt động và tài chính đạt hơn 254,6 tỷ đồng, tăng lợi nhuận trước thuế trước thuế đã thực hiện hơn 139,2 tỷ đồng, tăng lần lượt 17,5% và 9,3% so với cùng kỳ năm trước.CTCP Chứng khoán FPT (FTS) đã công bố kết quả kinh doanh quý III/2023. Theo đó, tổng doanh thu hoạt động và tài chính đạt hơn 254,6 tỷ đồng, tăng lợi nhuận trước thuế đã thực hiện hơn 139,2 tỷ đồng, tăng lần lượt 17,5% và 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

FCN: CTCP Fecon (FCN – HOSE) thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2023 với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 150 tỷ đồng. Theo đó, mệnh giá trái phiếu là 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 18 tháng, lãi suất cố định 11%/năm. CTCP Fecon (FCN) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2023. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 150 tỷ đồng, với mệnh giá trái phiếu là 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng và lãi suất cố định là 11%/năm.

ADP: Ngày 14/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 của CTCP Sơn Á Đ
VNIndex 1,055.45 -46.21 -4.38%
HNX 214.98 -12.03 -5.59%
UPCOM 82.65 -2.92 -3.53%
[question] Ngày 09/11, cổ phiếu của CTCP Trang (TFC) sẽ được trả cổ tức bằng hình thức nào?,Ai là cổ đông lớn của CTCP Xây dựng Điện Việt Nam (VNE)?