Những thách thức trong quản lý ngân sách năm 2024

Bộ Tài chính dự báo năm 2024 sẽ đối mặt với nhiều khó khăn trong việc quản lý ngân sách nhà nước, trong bối cảnh kinh tế - xã hội có sự đan xen của thời cơ, thuận lợi và thách thức.

Quản lý ngân sách nhà nước

Quản lý ngân sách nhà nước là một nhiệm vụ rất nặng nề đối với ngành tài chính trong năm 2024. Dự toán thu ngân sách nhà nước là 1,7 triệu tỷ đồng, trong khi dự toán chi ngân sách nhà nước là 2,1 triệu tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc bội chi ngân sách nhà nước là 399,4 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 3,6% GDP.

Biện pháp đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024

Để đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024, Bộ Tài chính đã đề ra một số biện pháp. Đầu tiên, Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô. Đồng thời, việc kiểm soát lạm phát và siết chặt kỷ cương kỷ luật trong quản lý tài chính, ngân sách nhà nước cũng được đặt lên hàng đầu. Ngoài ra, việc thực hiện thu và phấn đấu hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất cũng là một ưu tiên quan trọng.

Triển khai các nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Chính phủ

Bên cạnh đó, ngành tài chính cũng sẽ tiếp tục triển khai các nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Chính phủ. Mục tiêu của các hoạt động này là tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời, ngành tài chính cũng sẽ thực hiện đồng bộ và toàn diện các giải pháp cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính. Mục tiêu cuối cùng là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số mạnh mẽ để tiến tới tài chính số.

Triển khai các giải pháp trong lĩnh vực thuế và hải quan

Trong lĩnh vực thuế và hải quan, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế. Mục tiêu là nghiên cứu và đề xuất các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế phù hợp với diễn biến kinh tế thế giới và trong nước. Đồng thời, các giải pháp này cũng sẽ được triển khai kịp thời và hiệu quả nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh nhanh chóng, tạo đà phát triển kinh tế và đảm bảo nguồn thu.

Tăng cường công bằng và hiệu quả trong việc thu thuế

Để đảm bảo công bằng và hiệu quả trong việc thu thuế, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện tốt chương trình xây dựng chính sách pháp luật về thuế. Điều này đồng nghĩa với việc tăng cường sự công bằng trong việc thu thuế và chú trọng đến hiệu quả thu thuế.

Tình hình thu ngân sách nhà nước đến hết ngày 25/12/2023

Tính đến hết ngày 25/12/2023, thu ngân sách nhà nước đã đạt 1.693,5 nghìn tỷ đồng, tăng 72,7 nghìn tỷ đồng (tăng 4,5%) so với dự toán ban đầu.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 là bao nhiêu?,Bộ Tài chính sẽ triển khai biện pháp nào để hỗ trợ người nộp thuế và doanh nghiệp?