Những thành công và thách thức trong lợi nhuận năm 2023: Các doanh nghiệp vượt kế hoạch, nhưng vẫn còn những cái tên gặp khó khăn

Những mảnh ghép đầu tiên của bức tranh lợi nhuận năm 2023: Nhiều khoản lãi kỷ lục, vượt xa kế hoạch cả năm nhưng vẫn còn nhiều cái tên chậm “về đích”
Các doanh nghiệp Việt Nam đã ghi nhận những thành công đáng kể trong lợi nhuận năm 2023, với tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Tuy nhiên, vẫn có những thách thức và các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đạt kế hoạch năm.

Công ty Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR)

Công ty Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất (SXKD) năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Theo công bố của BSR, ước tính tổng doanh thu cả năm 2023 đạt gần 146.500 tỷ đồng, vượt 54% kế hoạch. Tuy nhiên, công ty chưa công bố con số lãi ước tính cả năm, chỉ cho biết vượt xa kế hoạch. Sản lượng ước đạt hơn 7,35 triệu tấn sản phẩm, cao nhất từ khi Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đi vào vận hành thương mại.

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas)

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) cũng đã hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả các chỉ tiêu tài chính trong năm 2023. Kết quả kinh doanh tốt hơn kỳ vọng nhờ đặt kế hoạch thận trọng và giảm mạnh các chỉ tiêu so với năm trước.

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CPCT (PV OIL)

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CPCT (PV OIL) cho biết sản lượng tiêu thụ cả năm 2023 ước đạt mức cao nhất lịch sử hoạt động và về đích sớm tới 2 năm so với mục tiêu đã đề ra. Doanh thu hợp nhất năm 2023 của PV OIL tiếp tục vượt mốc 100.000 tỷ đồng, hoàn thành 220% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 750 tỷ đồng, hoàn thành 125% kế hoạch năm.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) ước tính trong năm 2023, tổng sản lượng điện đạt 14.973 triệu kWh, doanh thu gần 30.614 tỷ đồng, và lợi nhuận chưa được công bố. PV Power đã có 6 đợt bảo dưỡng trùng tu các nhà máy điện, ảnh hưởng đến sản lượng điện huy động. Sang năm 2024, các nhà máy được kỳ vọng sẽ vận hành liên tục do không có lịch bảo dưỡng.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV)

CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) đã đạt doanh thu kỷ lục từ trước đến nay. Kết quả kinh doanh tốt hơn kỳ vọng nhờ các dự án có giá trị lớn trong lĩnh vực đầu tư công.

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG)

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) đã hoàn thành 100% kế hoạch doanh thu năm 2023, đạt mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP)

CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP) đã ghi nhận năm thứ 10 có lãi. Doanh thu năm 2023 ước tính đạt 1.694 tỷ đồng, vượt 17% so với kế hoạch.

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM)

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) đã ước tính lợi nhuận sau thuế năm 2023 giảm lần lượt 17% và 78% so với kết quả kỷ lục năm trước. Công ty này đã vượt 1% kế hoạch doanh thu, nhưng chỉ đạt 71% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC)

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh không tốt trong năm 2023. Lợi nhuận sau thuế giảm 66% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn mức lãi 9 tháng đầu năm. PPC bị xử phạt hành chính và đình chỉ hoạt động công ty trong thời gian 12 tháng kể từ tháng 7/2023.

Tổng Công ty nước - Môi trường Bình Dương (Biwase)

Tổng Công ty nước - Môi trường Bình Dương (Biwase) ước lợi nhuận sau thuế năm 2023 giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ tương đương 85% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Tuy nhiên, doanh thu ước tăng 3% lên trên 4.000 tỷ đồng, vượt 1% kế hoạch doanh thu năm 2023.

Trong năm 2023, các doanh nghiệp Việt Nam đã ghi nhận những thành công đáng kể trong lợi nhuận. Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức và các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đạt kế hoạch năm. Cần có sự cải thiện và điều chỉnh chiến lược kinh doanh để đạt được kết quả tốt hơn trong tương lai.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Các công ty nào đã vượt qua kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trong năm 2023?,Tại sao DCM lại lên kế hoạch thận trọng và chỉ đạt được 71% mục tiêu lợi nhuận cả năm?