Những Thành Tựu Của Trung Quốc: Từ Siêu Máy Tính Đến Tàu Cao Tốc

Những Thành Tựu Của Trung Quốc: Từ Siêu Máy Tính Đến Tàu Cao Tốc

Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu đáng kinh ngạc trong các lĩnh vực công nghệ và hạ tầng. Từ siêu máy tính mạnh nhất thế giới đến hệ thống đường sắt cao tốc dài nhất thế giới, hãy khám phá những phát minh ấn tượng của Trung Quốc.

[question] Trung Quốc có siêu máy tính mạnh nhất thế giới nào?,Trung Quốc đã phóng vệ tinh nào là đầu tiên trên thế giới?