Những thay đổi mới về bảo hiểm xe máy và ô tô bắt buộc

Những thay đổi mới về bảo hiểm xe máy và ô tô bắt buộc

Nghị định 67/2023/NĐ-CP vừa ban hành quy định mới về bảo hiểm bắt buộc cho chủ xe cơ giới. Bài viết này sẽ giới thiệu những quy định mới liên quan đến bảo hiểm xe máy và ô tô bắt buộc.

Hiệu lực của bảo hiểm xe máy bắt buộc khi chuyển quyền sở hữu xe

Những thay đổi mới về bảo hiểm xe máy và ô tô bắt buộc đã được Chính phủ ban hành thông qua Nghị định 67/2023/NĐ-CP. Nghị định này đã đưa ra một số quy định mới liên quan đến bảo hiểm bắt buộc cho chủ xe mô tô và xe gắn máy.

Theo quy định cũ, trong thời hạn còn hiệu lực ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu có sự chuyển quyền sở hữu xe, mọi quyền lợi bảo hiểm liên quan đến trách nhiệm dân sự của chủ xe cũ vẫn còn hiệu lực đối với chủ xe mới. Tuy nhiên, theo quy định mới, trong thời hạn còn hiệu lực ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu có sự chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe cũ có quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại Điều 11 Nghị định 67/2023 về chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm và hậu quả pháp lý của việc chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm khi xe cơ giới bị thu hồi

Ngoài ra, Nghị định 67/2023 cũng quy định về việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp xe cơ giới bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. Theo quy định này, hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt kể từ thời điểm bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm hoàn phí bảo hiểm đã đóng cho bên mua bảo hiểm tương ứng với thời hạn còn lại của hợp đồng bảo hiểm kể từ thời điểm hợp đồng bảo hiểm chấm dứt.

Tạm ứng bồi thường

Để đảm bảo quyền lợi của người được bảo hiểm về vụ tai nạn, Nghị định 67/2023 quy định rõ về việc tạm ứng bồi thường. Theo đó, trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe và tính mạng. Mức tạm ứng bồi thường được quy định cụ thể như sau: 70% mức bồi thường bảo hiểm ước tính cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tử vong và 50% mức bồi thường bảo hiểm ước tính cho một người trong một vụ tai nạn đối với trường hợp tổn thương bộ phận. Điều này đồng nghĩa với việc mức tạm ứng bồi thường đã được tăng lên so với quy định trước đây.

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm

Ngoài ra, Nghị định 67/2023 cũng có những quy định mới về hồ sơ bồi thường bảo hiểm. Theo đó, hồ sơ bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe bao gồm các tài liệu như văn bản yêu cầu bồi thường, tài liệu liên quan đến xe cơ giới và người lái xe, tài liệu chứng minh thiệt hại về sức khỏe và tính mạng, tài liệu chứng minh thiệt hại đối với tài sản, bản sao các tài liệu liên quan của cơ quan Công an trong các vụ tai nạn gây tử vong đối với người thứ ba và hành khách, biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền, và quyết định của Tòa án (nếu có). Điều này giúp đảm bảo quyền lợi của người được bảo hiểm và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giải quyết bồi thường.

Nghị định 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc của chủ xe, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng đã mang đến những thay đổi quan trọng trong lĩnh vực bảo hiểm xe máy và ô tô bắt buộc. Việc áp dụng những quy định mới này sẽ giúp tăng cường sự bảo vệ cho chủ xe và người tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam.

[question] Quy định gì mới về bảo hiểm xe máy bắt buộc khi chuyển quyền sở hữu xe?,Nghị định 67/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ khi nào?