Những thay đổi quan trọng về khai thác tại sân bay

Quy định mới về khai thác tại sân bay
Chính phủ đã ban hành nghị định mới về quản lý và khai thác cảng hàng không, mang lại những thay đổi quan trọng về cấp giấy chứng nhận và hướng dẫn cụ thể cho các hoạt động tại sân bay.

Những quy định mới về khai thác tại sân bay đã được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 10/4.

Điều này đồng nghĩa với việc cảng vụ sẽ có những thay đổi trong việc cấp giấy chứng nhận cho phương tiện và thiết bị, cũng như khu vực nhà ga hàng hoá tại sân bay sẽ được hướng dẫn cụ thể hơn.

Quy định mới đặt nhiều điểm đáng chú ý, đặc biệt là việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật cho các thiết bị và phương tiện chuyên ngành hàng không được sản xuất, lắp ráp, cải tiến tại Việt Nam.

Theo đó, cảng vụ hàng không sẽ đảm nhận việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật cho các thiết bị và phương tiện hoạt động tại cảng hàng không và sân bay trong phạm vi quản lý của mình. Trường hợp ngoại lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sẽ là Cục Hàng không Việt Nam.

Việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật cho thiết bị và phương tiện hàng không cũng có những điểm mới. Công tác kiểm tra sẽ bao gồm việc xác định sự phù hợp với các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có liên quan, kiểm tra thực tế sản phẩm, kiểm tra kết quả nghiệm thu và kiểm tra kết quả các công việc kiểm tra cần thiết để đánh giá sản phẩm theo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng.

Đối với các phương tiện và thiết bị chuyên ngành được sản xuất, lắp ráp, cải tiến tại Việt Nam và sử dụng công nghệ tiên tiến chưa được nước ta tiếp thu và làm chủ, Cục Hàng không Việt Nam hoặc cảng vụ hàng không yêu cầu người đề nghị cấp giấy chứng nhận thuê tổ chức độc lập có đủ năng lực để thực hiện các kiểm tra và thử nghiệm cần thiết để kiểm chứng việc tuân thủ các yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng.

Nghị định 20/2024 cũng đã sửa đổi và bổ sung những quy định về các dịch vụ cung cấp tại cảng hàng không và sân bay.

Đặc biệt, việc xác định các dịch vụ khai thác nhà ga hàng hóa và kho hàng hóa được quy định cụ thể hơn.

Dịch vụ khai thác nhà ga hàng hóa hàng không được xác định là hoạt động tổ chức vận hành nhà ga hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu về kiểm tra an ninh hàng không và kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa quốc tế theo quy định đối với hàng hóa và bưu gửi vận chuyển bằng đường hàng không. Đặc biệt, nhà ga hàng hóa hàng không phải có vị trí tiếp giáp khu bay và kết nối trực tiếp với sân đỗ tàu bay.

Khai thác kho hàng hóa hàng không được xác định là hoạt động tổ chức vận hành kho hàng hóa hàng không, phải đáp ứng các yêu cầu về kiểm tra an ninh hàng không và kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa quốc tế theo quy định đối với hàng hóa và bưu gửi vận chuyển bằng đường hàng không.

Ngoài ra, nghị định mới cũng đề cập đến dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, bao gồm các hoạt động phục vụ hành khách, hành lý, hàng hoá và bưu gửi, đồng thời phục vụ tàu bay trên sân đỗ, kiểm soát trọng tải, khai thác chuyến bay và các hoạt động hỗ trợ khai thác tàu bay khác tại cảng hàng không và sân bay.

Những quy định mới này sẽ giúp nâng cao chất lượng và an toàn trong quản lý và khai thác cảng hàng không và sân bay. Việc hướng dẫn cụ thể và đảm bảo tuân thủ các quy định kỹ thuật sẽ đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành hàng không tại Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Ai sẽ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật cho thiết bị và phương tiện chuyên ngành hàng không được sản xuất tại Việt Nam?,Nghị định mới có quy định gì về dịch vụ khai thác nhà ga hàng hóa và kho hàng hóa hàng không tại sân bay?