Những thông tin quan trọng về chứng khoán ngày 19/9

Cập nhật những thông tin quan trọng về chứng khoán ngày 19/9 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 19/9

Các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán đã công bố những thông tin quan trọng về giao dịch và tăng vốn. Dưới đây là những tin tức đáng chú ý về chứng khoán ngày 19/9.

FPT:

Ông Đỗ Cao Bảo, Thành viên HĐQT CTCP FPT (FPT – HOSE) đã đăng ký bán 2,25 triệu cổ phiếu FPT từ ngày 21/9 đến 20/10. Ông Bảo dự kiến sẽ giảm sở hữu tại FPT xuống còn hơn 12,05 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,95%. Đồng thời, một số cá nhân liên quan đến ông Bảo cũng đã đăng ký mua 1,25 triệu cổ phiếu FPT trong cùng thời gian giao dịch.

CTD:

CTCP Xây dựng Coteccons (CTD – HOSE) thông báo phát hành hơn 24,8 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 3:1. Đây là cách tăng vốn bằng cách cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu là ngày 29/9/2023.

HPX:

Ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Hải Phát (HPX – HOSE) đã bị bán giải chấp 1,4 triệu cổ phiếu HPX vào ngày 15/9. Sau giao dịch này, ông Hải còn nắm giữ hơn 40,83 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 13,43%.

CAV:

Ngày 30/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 của CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CAV – HOSE). Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức là 02/10. Cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 40%, và thanh toán sẽ bắt đầu từ ngày 20/10/2023.

VND:

Bà Vũ Nam Hương, Giám đốc tài chính CTCP Chứng khoán Vndirect (VND – HOSE) đã bán toàn bộ 728.000 cổ phiếu VND sở hữu từ ngày 11/9 đến 13/9. Sau giao dịch này, bà Hương không còn sở hữu cổ phiếu VND nào, tỷ lệ sở hữu là 0,06%.

SHP:

Ngày 16/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2022 của CTCP Thủy điện miền Nam (SHP – HOSE). Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức là 17/10. Cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, và thanh toán sẽ bắt đầu từ ngày 27/10/2023.

TKC:

Ông Lê Đại Nghĩa, Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (TKC – HNX) đã đăng ký bán toàn bộ hơn 782.000 cổ phiếu TKC sở hữu, tỷ lệ 5,21%. Giao dịch dự kiến sẽ được thực hiện từ ngày 19/9 đến 18/10.

IDC:

HĐQT Tổng CTCP IDICO (IDC – HNX) đã thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20% vào ngày 15/9. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 29/9/2023, và thanh toán sẽ bắt đầu từ ngày 13/10/2023.

VTV:

Ngày 22/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Năng lượng và Môi trường Vicem (VTV – HNX). Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức là 25/9. Cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, và thanh toán sẽ bắt đầu từ ngày 26/10/2023.

Trên đây là những thông tin quan trọng về chứng khoán ngày 19/9. Các nhà đầu tư nên theo dõi và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp dựa trên những thông tin này.

VNIndex 1,211.81 -15.55 -1.28%
HNX 250.48 -2.28 -0.91%
UPCOM 93.17 -0.59 -0.63%
[question] Ông Đỗ Cao Bảo sẽ giảm sở hữu tại CTCP FPT xuống còn bao nhiêu cổ phiếu?,CTCP Dây cáp điện Việt Nam sẽ trả cổ tức đợt 1 năm 2023 theo tỷ lệ bao nhiêu?