Những tin tức mới nhất về chứng khoán ngày 9/1

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 9/1
Tổng hợp các tin tức nổi bật về các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán trong ngày 9/1.

Tin doanh nghiệp PGN - Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa

Ngày 29/1 là ngày cuối cùng để cổ đông đăng ký nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện là 100:12, tương ứng với việc phát hành hơn 1 triệu cổ phiếu mới.

Tin doanh nghiệp S4A - Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A

Ngày 19/1/2024 là ngày cuối cùng để cổ đông đăng ký nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt. Tỷ lệ tạm ứng là 12%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận được 1.200 đồng. Dự kiến việc chi trả sẽ được thực hiện vào ngày 31/1/2024.

Tin doanh nghiệp FLC - CTCP Tập đoàn FLC

Công ty này đã nhận quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế từ Cục thuế thành phố Hà Nội. Tổng số tiền bị cưỡng chế là gần 90 tỷ đồng. Lý do là do FLC đã trễ hạn nộp thuế và phải chịu cưỡng chế theo quy định.

Tin doanh nghiệp HTN - Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons

Chi Cục thuế Quận 3 đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với HTN. Vi phạm bao gồm sử dụng hóa đơn không đúng quy định, dẫn đến giảm số thuế GTGT được khấu trừ chuyển kỳ sau và tăng số thuế TNDN phải nộp. Tổng số tiền vi phạm là gần 1,5 tỷ đồng.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông MAC - CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải

Ông Nguyễn Văn Trúc, Ủy viên HĐQT, đã mua 1.005.000 cổ phiếu MAC, tương ứng với tỷ lệ 6,64%. Giao dịch được thực hiện từ ngày 4/12/2023 đến ngày 29/12/2023.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông BCA - CTCP B.C.H

Ông Phạm Bá Phú, Chủ tịch HĐQT, đã mua 750.000 cổ phiếu BCA. Sau giao dịch, ông nắm giữ tổng cộng 1.726.000 cổ phiếu, tỷ lệ 9,08%. Giao dịch được thực hiện từ ngày 4/12/2023 đến ngày 3/1/2024.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông BWE - Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương

Ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch HĐQT, đã mua 500.000 cổ phiếu BWE, nâng tỷ lệ sở hữu lên 4,65%. Giao dịch được thực hiện từ ngày 25/12/2023 đến ngày 5/1/2024.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông DCR - CTCP Gạch men Cosevco

Ông Trần Hà Linh, cổ đông lớn của DCR, đã mua 800.000 cổ phiếu. Sau giao dịch, ông nắm giữ tổng cộng 1.100.000 cổ phiếu, tỷ lệ 16,92%. Giao dịch được thực hiện vào ngày 26/12/2023.

Cổ đông lớn Nguyễn Thành Công cũng đã mua 370.000 cổ phiếu DCR. Sau giao dịch, ông nắm giữ tổng cộng 617.500 cổ phiếu, tỷ lệ 9,5%. Giao dịch được thực hiện vào ngày 26/12/2023.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông SKG - Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang

Ông Puan Kwong Siing, Tổng Giám đốc, đã đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu SKG, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 12,46%. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 11/1 đến ngày 7/2/2024.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông ABB - Ngân hàng TMCP An Bình

Ông Lê Mạnh Hùng, Quản lý do HĐQT bổ nhiệm, đã đăng ký bán 148.500 cổ phiếu ABB theo hình thức khớp lệnh. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 9/1 đến ngày 7/2/2024. Mục đích của giao dịch là theo nhu cầu cá nhân.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông CII - Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Tổng Giám đốc, đã đăng ký bán 100.000 cổ phiếu CII để đầu tư vào trái phiếu chuyển đổi do công ty phát hành. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 12/1 đến ngày 7/2/2024.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Công ty nào đã bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế vì số thuế quá hạn nộp?,Ngày cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức của Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A là ngày nào?