Những trường hợp không có tên trong di chúc vẫn được thừa kế nhà, đất

Trường hợp nào không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng thừa kế nhà, đất?
Dù không được đề cập trong di chúc, nhưng những người trong những trường hợp sau đây vẫn có quyền thừa kế 2/3 tài sản theo pháp luật.

Trong quy định của Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015, có đề cập đến những trường hợp mà người thừa kế không được đề cập trong di chúc nhưng vẫn có quyền thừa kế 2/3 tài sản theo pháp luật, trong trường hợp di chúc không chỉ định việc thừa kế hoặc chỉ định thừa kế một phần tài sản ít hơn 2/3 tài sản đó.

Các trường hợp bao gồm:

  • Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
  • Con thành niên nhưng không có khả năng lao động.

Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với những người từ chối thừa kế theo quy định tại Điều 620 hoặc những người không có quyền thừa kế theo quy định tại khoản 1 Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015.

Với quy định trên, dù không có tên trong di chúc, nhưng những người trong những trường hợp sau đây vẫn có quyền thừa kế 2/3 tài sản theo pháp luật: con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng, hoặc con chưa thành niên mà không có khả năng lao động.

Việc quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế trong trường hợp di chúc không được lập hoặc không đủ rõ ràng. Điều này đảm bảo rằng những người có quan hệ thân thiết với người thừa kế vẫn được hưởng phần tài sản xứng đáng.

Trên thực tế, việc xác định những người thừa kế trong trường hợp này có thể gặp khó khăn và tranh chấp. Do đó, nếu có tranh chấp về việc thừa kế, người có quyền lợi thừa kế có thể cần đến sự hỗ trợ từ luật sư hoặc cơ quan pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình.

Điều quan trọng là để tránh tranh chấp và xung đột gia đình, người thừa kế nên lập di chúc rõ ràng và chi tiết, chỉ định rõ ràng về việc thừa kế và phân chia tài sản. Điều này giúp đảm bảo rằng ý muốn của người thừa kế được thực hiện một cách chính xác và tránh những tranh cãi không đáng có sau này.

Trên hết, việc hiểu rõ về quyền thừa kế và quy định pháp luật là điều cần thiết để đảm bảo rằng quyền lợi của mỗi người thừa kế được bảo vệ và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Ai là những người không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng thừa kế nhà, đất theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015?,Quy định về việc không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng thừa kế nhà, đất áp dụng cho ai?