Những ưu đãi đối với doanh nghiệp tham gia phát triển kinh tế tuần hoàn

Những ưu đãi đối với doanh nghiệp tham gia phát triển kinh tế tuần hoàn

Những ưu đãi đối với doanh nghiệp tham gia phát triển kinh tế tuần hoàn

Doanh nghiệp tham gia cơ chế phát triển kinh tế tuần hoàn sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về tư vấn công nghệ, chuyển giao công nghệ, tín dụng xanh, trái phiếu xanh và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.

Chính sách tư vấn và chuyển giao công nghệ:

Theo dự thảo, các doanh nghiệp tham gia cơ chế phát triển kinh tế tuần hoàn sẽ được nhà nước và chính quyền địa phương tư vấn và giới thiệu công nghệ. Đặc biệt, họ sẽ được hỗ trợ 50% chi phí cho các chuyên gia tư vấn công nghệ.

Chính sách miễn thuế và ưu tiên thông quan:

Các dự án kinh tế tuần hoàn tham gia cơ chế thử nghiệm sẽ được miễn thuế nhập khẩu và ưu tiên thông quan hàng hóa. Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tăng tính cạnh tranh trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Chính sách tín dụng xanh và trái phiếu xanh:

Dự thảo đề xuất cấp giấy chứng nhận đăng ký tham gia cơ chế thử nghiệm cho các dự án kinh tế tuần hoàn. Nhờ đó, các doanh nghiệp sẽ được tiếp cận và vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng và ngân hàng. Đồng thời, họ cũng được phép hợp tác với các đơn vị để phát hành trái phiếu xanh và tham gia sàn giao dịch trái phiếu xanh.

Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực:

Nhà nước sẽ hỗ trợ tối đa 70% tổng chi phí cho một khóa quản trị doanh nghiệp cho tổ chức tham gia cơ chế thử nghiệm. Đồng thời, họ cũng sẽ được hỗ trợ 50% chi phí đào tạo nghề và chuyển đổi nghề cho người lao động tại khu vực triển khai dự án.

Chính sách đất đai:

Tổ chức tham gia cơ chế thử nghiệm được phép sử dụng đất mục đích hỗn hợp và điều chỉnh quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đối với phần đất trong ranh giới quy hoạch dự án. Chính quyền địa phương cũng cam kết cung cấp mặt bằng sạch và giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp.

Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp nhận ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ. Các chính sách ưu đãi và hỗ trợ này nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia.

[question] Các doanh nghiệp tham gia cơ chế thử nghiệm sẽ được hưởng ưu đãi gì?,Ai sẽ tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc chuyển giao công nghệ?