Những vấn đề băn khoăn về quy định trợ cấp hưu trí xã hội

Những vấn đề băn khoăn về quy định trợ cấp hưu trí xã hội

Những vấn đề băn khoăn về quy định trợ cấp hưu trí xã hội

Phiên họp thứ 26 Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục bàn luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), đặc biệt tập trung vào quy định trợ cấp hưu trí xã hội và rút bảo hiểm xã hội một lần. Có nhiều ý kiến băn khoăn về việc này.

Phiên họp thứ 26 Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra vào ngày 20/9 đã tiếp tục bàn luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Trong buổi họp này, các đại biểu vẫn có nhiều ý kiến băn khoăn về quy định trợ cấp hưu trí xã hội và rút bảo hiểm xã hội một lần.

Nỗ lực xây dựng dự án Luật

Theo thông tin từ Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội - bà Nguyễn Thúy Anh, cho biết rằng, mặc dù đã ghi nhận nỗ lực của Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng dự án Luật, nhưng Thường trực Ủy ban Xã hội vẫn cho rằng công tác soạn thảo chưa thực sự chủ động và cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu để đánh giá tác động và đưa ra các quyết định phù hợp.

Ý kiến băn khoăn về trợ cấp hưu trí xã hội

Trong buổi họp, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đã đề cập đến hai loại ý kiến khác nhau về việc bổ sung quy định về "trợ cấp hưu trí xã hội". Một loại ý kiến tán thành việc bổ sung nội dung này vào dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), trong khi loại ý kiến thứ hai cho rằng không cần thiết bổ sung mà có thể sửa đổi các quy định tương ứng của Luật Người cao tuổi.

Các đại biểu trong Thường trực Ủy ban Xã hội đa số đồng ý với việc bổ sung quy định về trợ cấp hưu trí xã hội vào dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), nhằm hoàn thiện hệ thống hưu trí đa tầng, linh hoạt và đảm bảo tính công bằng. Tuy nhiên, cần đánh giá kỹ lưỡng tác động của việc này đối với ngân sách Nhà nước và xung đột chính sách khi áp dụng các quy định của Luật Người cao tuổi.

Vấn đề số năm đóng bảo hiểm tối thiểu

Về số năm đóng bảo hiểm tối thiểu để được hưởng lương hưu, trong buổi họp có hai loại ý kiến khác nhau. Một loại ý kiến tán thành với việc giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm, trong khi loại ý kiến thứ hai đề nghị giữ quy định 20 năm như hiện hành.

Thường trực Ủy ban Xã hội nhất trí với việc giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí. Điều này được coi là hấp dẫn hơn đối với người lao động và sẽ tạo điều kiện cho những người có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội.

Nghiên cứu hoàn thiện dự án Luật

Trước những ý kiến băn khoăn và đề xuất của các đại biểu, Chính phủ đã khẩn trương tiếp thu và nghiên cứu hoàn thiện dự án Luật. Các văn bản liên quan đến quy định trợ cấp hưu trí xã hội và các chính sách bảo hiểm xã hội khác cũng được xem xét kỹ lưỡng.

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) sẽ tiếp tục được hoàn thiện và trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6. Các đại biểu hy vọng rằng, sau quá trình bàn luận và chỉnh lý, Luật sẽ đáp ứng được các yêu cầu và mong muốn của người dân, đồng thời đảm bảo tính công bằng và phù hợp với tình hình thực tế của đất nước.

[question] Ý kiến của Thường trực Ủy ban Xã hội về việc bổ sung quy định "trợ cấp hưu trí xã hội" vào dự án Luật Bảo hiểm xã hội là gì?,Tại sao việc giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí được cho là sẽ hấp dẫn người lao động hơn?
1 Lượt thích