"Nigeria: Gia nhập BRICS và tầm quan trọng của việc cân bằng thế giới"

Nigeria đang xem xét gia nhập BRICS để tận dụng lợi ích kinh tế và ảnh hưởng địa chính trị. Việc này cũng giúp cân bằng trật tự thế giới và giảm sự thống trị của phương Tây.

Gia nhập BRICS có thể tạo ra một cán cân thương mại toàn cầu mới cho Nigeria

Gia nhập BRICS có thể tạo ra một cán cân thương mại toàn cầu mới cho Nigeria, theo nhà kinh tế nổi tiếng người Nigeria, ông Muda Yusuf. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RT, ông Yusuf, Giám đốc điều hành của Trung tâm Xúc tiến doanh nghiệp tư nhân Nigeria, đã cho biết rằng nhiều lĩnh vực sẽ được hưởng lợi từ việc gia nhập BRICS.

Lợi ích kinh tế đáng kể

Ông Yusuf nhấn mạnh rằng các lĩnh vực như dầu khí, công nghệ, nông nghiệp, khoáng sản rắn và cơ sở hạ tầng của Nigeria sẽ được hưởng lợi từ việc gia nhập BRICS. Ông cho rằng việc trở thành thành viên BRICS sẽ giúp Nigeria có được cán cân thanh toán tốt hơn và giảm sự thống trị của phương Tây.

Tầm quan trọng của việc cân bằng thế giới

Theo ông Yusuf, tư cách thành viên BRICS có giá trị quan trọng về mặt ảnh hưởng địa chính trị. Gia nhập BRICS sẽ mang lại cho Nigeria nhiều cơ hội và tăng cường ảnh hưởng của nước này giữa các thành viên BRICS và trên toàn cầu. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc cân bằng trật tự thế giới là cần thiết cho sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu.

Mối quan hệ song phương và lợi ích tập thể

Ông Yusuf cũng nhấn mạnh rằng việc gia nhập BRICS sẽ tạo ra mối quan hệ song phương giữa Nigeria và các thành viên BRICS, đồng thời bảo vệ lợi ích tập thể của khối kinh tế này. Việc liên kết nhiều mặt là vì lợi ích tốt nhất của Nigeria.

Nigeria định hướng gia nhập BRICS

Theo cổng thông tin BRICS, Nigeria đang xem xét gia nhập khối kinh tế này trong hai năm tới. Ông Yusuf Tuggar, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nigeria, cho biết việc gia nhập BRICS là để Nigeria tự quyết định đối tác của mình và nơi mà họ nên ở. Việc gia nhập BRICS sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho Nigeria.

Sự mở rộng của BRICS

BRICS đã mở rộng thành một nhóm gồm năm quốc gia mới vào ngày 1/1/2024, bao gồm Saudi Arabia, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Iran và Ethiopia. Nhóm BRICS đã được thành lập từ năm 2006, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, và Nam Phi gia nhập vào năm 2010.

Việc gia nhập BRICS có thể mang lại nhiều lợi ích kinh tế và ảnh hưởng địa chính trị cho Nigeria. Đây là một bước quan trọng trong việc cân bằng trật tự thế giới và giảm sự thống trị của phương Tây. Nigeria đang xem xét gia nhập BRICS và hy vọng sẽ tận dụng được các cơ hội kinh tế và quyền lực trong khối kinh tế này.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Nigeria sẽ hưởng lợi trong những lĩnh vực nào khi gia nhập BRICS?,BRICS Plus bao gồm những quốc gia nào?