Nỗ lực đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên 95% kế hoạch

Chính phủ và các cơ quan chủ động thực hiện các biện pháp để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và đạt mục tiêu tỷ lệ giải ngân trên 95% kế hoạch năm 2023.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết sau phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023, nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Nghị quyết yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ chỉ đạo.

Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ cũng yêu cầu rà soát và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có tiến độ thực hiện tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. Việc điều chỉnh này phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm 2023 theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Chính phủ cũng quyết tâm phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân năm 2023 trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Chính phủ đã yêu cầu 21 bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 33 địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết số kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023 được giao và điều chỉnh bổ sung.

Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương này bao gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, Kiểm toán Nhà nước, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Ban Quản lý Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam và các địa phương như Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Cà Mau.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ theo dõi và đôn đốc việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2023 của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương nêu trên. Kết quả sẽ được báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2023.

Với những nỗ lực và sự chủ động này, Chính phủ hy vọng sẽ đạt được tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên 95% kế hoạch. Điều này sẽ đảm bảo việc sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện những nhiệm vụ gì để giải ngân vốn đầu tư công năm 2023?,Đối tượng nào được yêu cầu khẩn trương phân bổ chi tiết số kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023?