Nỗ lực tháo gỡ khó khăn trong thị trường chứng khoán

Các biện pháp tháo gỡ vấn đề ký quỹ trước giao dịch đang được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tìm kiếm để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc nâng hạng sẽ thu hút vốn đầu tư và tăng cường vị thế của thị trường.

Nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đang được tiếp tục với các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong giao dịch chứng khoán. Một cuộc họp đã được tổ chức với các ngân hàng lưu ký trong nước và nước ngoài để tìm kiếm giải pháp tháo gỡ vấn đề ký quỹ trước giao dịch.

Quy định ký quỹ trước giao dịch

Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư phải đảm bảo có đủ tiền trước khi mua để quản lý rủi ro thanh toán. Tuy nhiên, quy định này hạn chế vòng quay vốn và tăng chi phí cơ hội cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, ảnh hưởng đến thanh khoản thị trường. Điều này đặt ra một trở ngại lớn đối với nhà đầu tư, khi yêu cầu phải ký quỹ 100% bằng tiền ngay tại thời điểm đặt lệnh mua.

Nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán

Việc tháo gỡ khó khăn này là một phần trong nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tập trung nguồn lực để triển khai các công việc nhằm đáp ứng tiêu chí nâng hạng thị trường của các tổ chức xếp hạng như FTSE Russel. Các tiêu chí định lượng không phải là trở ngại lớn với Việt Nam, vì thị trường đã có đủ số lượng cổ phiếu đại diện. Tuy nhiên, nhóm tiêu chí định tính mới là rào cản chính trong quá trình nâng hạng.

Vấn đề ký quỹ trước giao dịch

Ngoài vấn đề ký quỹ trước giao dịch, việc vận hành hệ thống KRX và cơ chế thanh toán bù trừ trung tâm (CCP) cũng là điều kiện quan trọng để đảm bảo các giao dịch được thực hiện và kiểm soát rủi ro về mặt thanh toán. Hiện tại, việc kiểm thử hệ thống đang được tiến hành và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12/2023 để sẵn sàng triển khai.

Cơ hội nâng hạng thị trường chứng khoán

Việt Nam vẫn nằm trong danh sách theo dõi nâng hạng của FTSE Russel trong kỳ đánh giá năm nay. Cơ hội được nâng hạng có thể rõ hơn vào năm 2024 và khả năng được nâng hạng bởi MSCI trong vài năm sau đó. Nâng hạng thị trường chứng khoán sẽ mang lại vị thế mới cho thị trường và thu hút nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài.

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Việt Nam đã tham gia sâu rộng vào nền kinh tế thế giới thông qua việc ký kết hàng loạt hiệp định thương mại tự do với các cường quốc trên thế giới, nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Thị trường chứng khoán đã thể hiện vai trò quan trọng trong kênh dẫn vốn trung và dài hạn của nền kinh tế. Tuy nhiên, so với một số quốc gia trong khu vực, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn nhỏ và chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu của nền kinh tế.

Nỗ lực tháo gỡ khó khăn trong giao dịch chứng khoán

Với thời gian còn lại để thị trường được nâng hạng không còn nhiều, đòi hỏi sự nỗ lực lớn từ cơ quan quản lý và các thành viên thị trường. Việc tháo gỡ khó khăn trong giao dịch chứng khoán là một bước quan trọng trong quá trình nâng hạng và đẩy mạnh phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.

VNIndex 1,155.25 1.1 0.1%
HNX 236.72 0.37 0.16%
UPCOM 88.69 -0.09 -0.11%
[question] Quy định hiện hành về ký quỹ trước giao dịch ảnh hưởng như thế nào đến thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam?,Việt Nam được đưa vào danh sách theo dõi của FTSE Russel từ khi nào?