Nông nghiệp Đắk Lắk đạt doanh thu hơn 22.000 tỷ đồng trong năm 2023

Năm 2023, ngành nông nghiệp Đắk Lắk đã đạt doanh thu trên 22.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước, với sự phát triển đáng kể trong trồng trọt và các loại cây chủ lực như cà phê và sầu riêng.

Nông nghiệp Đắk Lắk đạt doanh thu hơn 22.000 tỷ đồng trong năm 2023

Năm 2023, ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận một thành công ngoài mong đợi khi đạt doanh thu trên 22.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước. Đây là con số ấn tượng cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của ngành nông nghiệp trong khu vực này.

Sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản của Đắk Lắk đóng góp khoảng 22.400 tỷ đồng, tương đương 37,8% tổng sản phẩm toàn tỉnh. Trong đó, ngành trồng trọt chiếm tỷ trọng cao nhất với hơn 17.500 tỷ đồng, chăn nuôi đạt trên 2.800 tỷ đồng, và ngành nuôi trồng thủy sản đóng góp khoảng 1.400 tỷ đồng. Riêng các sản phẩm gỗ xuất khẩu giảm mạnh nhưng vẫn đạt trên 700 tỷ đồng.

Cây sầu riêng và cây cà phê

Trong năm 2023, cây sầu riêng đã mang lại nguồn thu lớn cho người trồng ở Đắk Lắk. Ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Nông thôn Đắk Lắk, cho biết rằng ngành nông nghiệp tỉnh đã có một năm thành công ngoài mong đợi. Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp của Đắk Lắk gần gấp rưỡi so với mức trung bình cả nước.

Đối với cây cà phê, người trồng ở Đắk Lắk cũng đã thu được hàng nghìn tỷ đồng trong năm 2023. Ông Dương cho biết thêm rằng ngành nông nghiệp Đắk Lắk đã đạt nhiều kết quả khá tốt và có nhiều khởi sắc. Tổng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp tăng 13% so với năm trước.

Phát triển ngành nông nghiệp Đắk Lắk

Trên tất cả các lĩnh vực, ngành nông nghiệp Đắk Lắk đã phát triển vượt bậc. Trong lĩnh vực trồng trọt, Đắk Lắk đã thực hiện các đề án tái cơ cấu tập trung phát triển các loại cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, lúa gạo và đặc biệt là sầu riêng. Nhờ vào việc tập trung vào những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, ngành nông nghiệp Đắk Lắk đã đạt được sự gia tăng đáng kể về giá trị kinh tế.

Với thành công đáng kể trong năm 2023, ngành nông nghiệp Đắk Lắk đã chứng minh được tiềm năng và vai trò quan trọng của mình trong phát triển kinh tế của tỉnh. Sự đầu tư và phát triển trong ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, đồng thời cần có sự hỗ trợ và chính sách thuận lợi từ các cơ quan chức năng để ngành này tiếp tục phát triển bền vững và góp phần vào sự phát triển toàn diện của Đắk Lắk.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Ngành nông nghiệp nào chiếm tỷ trọng cao nhất trong sản phẩm của Đắk Lắk trong năm 2023?,Tại sao sầu riêng là nguồn thu lớn cho người trồng ở Đắk Lắk?