NovaGroup Chủ Động Cơ Cấu Nợ Qua Việc Bán Cổ Phiếu Novaland

NovaGroup muốn bán lượng cổ phiếu Novaland có giá trị khoảng… 1 tỷ đồng để cơ cấu nợ
NovaGroup dự kiến thu về 1,35 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu Novaland, một bước đi nhằm cân đối danh mục đầu tư và cơ cấu nợ hiệu quả.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đầy biến động, NovaGroup đã quyết định thực hiện động thái tái cơ cấu tài chính thông qua việc bán cổ phiếu Novaland. Đây là một phần trong chiến lược cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ của công ty.

### Tái Cơ Cấu Tài Chính Thông Qua Bán Cổ PhiếuNovaGroup, tổ chức có mối liên hệ mật thiết với ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland, đã đăng ký bán ra 74.820 cổ phiếu NVL của Novaland. Giao dịch này dự kiến sẽ được thực hiện từ ngày 11 đến 19 tháng 4 năm 2024, qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận. Với mức giá cổ phiếu NVL hiện tại là 18.100 đồng/cổ phiếu, ước tính NovaGroup có thể thu về khoảng 1,35 tỷ đồng từ giao dịch này.

Trước đó, vào ngày 1 tháng 4, NovaGroup đã hoàn tất việc bán khớp lệnh 4,4 triệu cổ phiếu NVL, cũng với mục đích tương tự. Sau giao dịch, tổ chức này vẫn giữ vị thế là cổ đông lớn nhất tại Novaland với 358,25 triệu cổ phiếu, chiếm 18,371% vốn.

Ảnh Hưởng Đến Tỷ Lệ Sở Hữu

Qua thời gian, do việc chủ động bán bớt cổ phiếu và bị công ty chứng khoán bán giải chấp, tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông liên quan đến gia đình ông Bùi Thành Nhơn tại Novaland đã giảm xuống dưới 40%. Điều này cho thấy những thay đổi lớn trong cơ cấu sở hữu của công ty, đồng thời phản ánh nỗ lực của NovaGroup trong việc cơ cấu lại tài chính và tối ưu hóa danh mục đầu tư.

Triển Vọng Kinh Doanh của Novaland

Dù có những điều chỉnh trong cơ cấu sở hữu, Novaland vẫn đặt mục tiêu kinh doanh khả quan cho năm 2024. Công ty dự kiến doanh thu đạt 32.587 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.079 tỷ đồng, tăng lần lượt 585% và 122% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, Novaland không có kế hoạch chia cổ tức cho năm 2024, mà sẽ tiếp tục tập trung vào đầu tư và bàn giao các dự án trọng điểm như The Grand Manhattan, Aqua City, Nova World Phan Thiết và NovaWorld Hồ Tràm.

Năm 2023, Novaland ghi nhận lợi nhuận sau thuế 486 tỷ đồng, giảm 78% so với năm 2022 nhưng vẫn vượt 2,3 lần kế hoạch đề ra. Lãi ròng đạt gần 606 tỷ đồng, giảm 72% so với năm trước nhưng đã giúp cổ phiếu NVL thoát khỏi danh sách không được giao dịch ký quỹ.

Qua những động thái cơ cấu lại tài chính và tái cấu trúc danh mục đầu tư, NovaGroup và Novaland đang chứng minh sự linh hoạt và khả năng thích ứng với thị trường. Điều này không chỉ giúp cải thiện tình hình tài chính mà còn mở ra cơ hội phát triển bền vững cho cả hai công ty trong tương lai.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Novaland đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế cho năm 2024 là bao nhiêu?,Tỷ lệ sở hữu của NovaGroup tại Novaland sau giao dịch bán cổ phiếu mới nhất là bao nhiêu phần trăm?