Novaland điều chỉnh giá trái phiếu quốc tế 300 triệu USD để giảm áp lực tài chính

Novaland hạ giá lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD
Tập đoàn Novaland đã thông qua việc điều chỉnh giá và tỷ lệ chuyển đổi của trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD. Điều này nhằm giảm áp lực tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho công ty trong bối cảnh khó khăn của thị trường bất động sản.

Novaland điều chỉnh giá trái phiếu quốc tế 300 triệu USD để giảm áp lực tài chính

Novaland, một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu tại Việt Nam, vừa thông qua việc điều chỉnh giá và tỷ lệ chuyển đổi của trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD. Quyết định này nhằm giảm áp lực tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho công ty trong bối cảnh khó khăn của thị trường bất động sản.

Trước đó, vào tháng 7/2021

Novaland đã phát hành gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX). Gói trái phiếu này có mệnh giá 200.000 USD và lãi suất cố định ở mức 5,25% mỗi năm. Các nhà đầu tư quốc tế đã được tư vấn bởi Credit Suisse AG chi nhánh Singapore và Bank of New York Mellon chi nhánh London.

Tuy nhiên, do khó khăn của thị trường bất động sản và áp lực tài chính, Novaland đã không thể thanh toán một số kỳ trả lãi của gói trái phiếu này. Điều này đã dẫn đến vi phạm điều khoản trái phiếu và tạo ra nhiều thách thức cho công ty.

Vì vậy, Novaland đã tiến hành đàm phán với các trái chủ nắm giữ gần 75% lô trái phiếu để đạt được một thỏa thuận mới. Kết quả của cuộc đàm phán là việc điều chỉnh giá chuyển đổi của trái phiếu từ 135.700 đồng/cổ phiếu xuống còn 85.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi cũng được điều chỉnh từ 33.916 cổ phiếu/trái phiếu lên 54.145 cổ phiếu/trái phiếu.

Theo những điều khoản thỏa thuận mới, các khoản lãi phát sinh trước ngày 31/12/2024 sẽ được thanh toán chậm khi đến đợt mua lại trước hạn hoặc khi đến hạn trái phiếu. Các khoản lãi phát sinh sau ngày này sẽ được thanh toán bằng tiền mặt. Giá trị mua lại sẽ được tính bằng 115% tiền gốc ban đầu cộng thêm lãi trả chậm và lãi phát sinh.

Ngoài ra, Novaland cũng đã thống nhất với các trái chủ rằng trong thời gian thực hiện giao dịch, các trái chủ sẽ không yêu cầu công ty thanh toán ngay lãi và gốc của trái phiếu. Họ cũng cam kết không bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao trái phiếu cho bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ khi có sự chấp thuận và thông báo chuyển nhượng.

Việc điều chỉnh giá trái phiếu quốc tế 300 triệu USD này được Novaland hy vọng sẽ giảm áp lực tài chính đang đè nặng lên công ty. Đồng thời, giao dịch trái phiếu chuyển đổi sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Novaland ổn định, sớm hồi phục và tối đa hóa giá trị cho các bên liên quan.

Trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường bất động sản, việc điều chỉnh giá trái phiếu quốc tế 300 triệu USD của Novaland là một bước đi quan trọng để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của công ty trong tương lai.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Lô trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD của Novaland đã được niêm yết trên sàn nào?,Tại sao Novaland không thể thanh toán một số kỳ trả lãi của lô trái phiếu này?