Novaland điều chỉnh kế hoạch chào bán cổ phiếu, không tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược

Novaland điều chỉnh kế hoạch chào bán cổ phiếu, không tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược

Novaland giảm số lượng cổ phiếu chào bán và không còn tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược. Kế hoạch huy động vốn giảm xuống 13.700 tỷ đồng từ 2 đợt chào bán riêng lẻ và cho cổ đông hiện hữu.

Novaland, một trong những tập đoàn đầu tư bất động sản hàng đầu tại Việt Nam, đã công bố kế hoạch điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo tài liệu được công bố, Novaland dự kiến sẽ giảm số lượng cổ phiếu chào bán và không còn tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược.

Giảm số lượng cổ phiếu chào bán

Trong kế hoạch ban đầu, Novaland dự định chào bán tối đa 975 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, theo kế hoạch điều chỉnh, số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ giảm xuống chỉ còn 200 triệu cổ phiếu. Đồng thời, đối tượng nhà đầu tư cũng sẽ được giới hạn chỉ là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tối đa 5 nhà đầu tư. Giá phát hành cổ phiếu vẫn giữ nguyên, không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cũng bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Sử dụng vốn huy động

Số tiền dự kiến thu về từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được sử dụng để đầu tư góp thêm vốn vào công ty con, thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn, thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư, thanh toán các khoản thuế và phải nộp Nhà nước của công ty con, và bổ sung vốn lưu động.

Đối với phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Novaland cũng đã điều chỉnh giảm số lượng dự kiến phát hành từ 1,95 tỷ cổ phiếu xuống còn 1,17 tỷ cổ phiếu. Giá chào bán không thay đổi, tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.

Sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Novaland dự kiến sẽ tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn của công ty, thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên, thanh toán chi phí vận hành chung và thực hiện các dự án do công ty làm chủ đầu tư.

Tổng kết

Với việc điều chỉnh kế hoạch chào bán cổ phiếu, Novaland dự kiến sẽ giảm tổng cộng 1,55 tỷ cổ phiếu so với kế hoạch ban đầu. Số tiền huy động tối đa từ 2 đợt chào bán riêng lẻ và cho cổ đông hiện hữu cũng giảm xuống còn 13.700 tỷ đồng, thay vì 29.250 tỷ đồng như kế hoạch ban đầu.

Ngoài ra, Novaland cũng giữ nguyên kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 (ESOP), với số lượng tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành của công ty. Mục đích của phương án này là thu hút nhân tài và tăng sự gắn kết lợi ích của thành viên HĐQT và người lao động với Novaland.

Trên thị trường, cổ phiếu NVL hiện đang giao dịch ở mức 17.000 đồng/cổ phiếu, tăng 32% kể từ đầu tháng 11. Tuy nhiên, mức thị giá hiện tại vẫn thấp hơn 22% so với đỉnh một năm đạt được hồi đầu tháng 9.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Bao nhiêu cổ phiếu Novaland dự định chào bán cho cổ đông hiện hữu?,Giá chào bán cổ phiếu của Novaland là bao nhiêu?