Novaland (NVL) điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để tái cơ cấu nợ và đầu tư vào dự án

Cổ đông Novaland (NVL) thông qua phương án phát hành 1,37 tỷ cổ phiếu
Novaland (NVL) điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để tái cơ cấu nợ và đầu tư vào dự án

Novaland thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đồng thời đầu tư vào các dự án mới và thu hút nhân tài.

Novaland (mã NVL) - một trong những tập đoàn đầu tư địa ốc hàng đầu tại Việt Nam, vừa thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu nhằm tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn. Đồng thời, Novaland cũng dự định sử dụng số tiền thu được để đầu tư vào các dự án mới và thu hút nhân tài.

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ và cho cổ đông hiện hữu

Theo thông báo từ Novaland, công ty sẽ chào bán riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu cho tối đa 5 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tuy nhiên, số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ một số trường hợp khác theo quy định.

Số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ được ưu tiên sử dụng để đầu tư góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của công ty con. Ngoài ra, số tiền này cũng có thể được sử dụng để thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư, thanh toán các khoản thuế và các khoản phải nộp, hoặc bổ sung vốn lưu động của Công ty và công ty con.

Ngoài ra, Novaland cũng sẽ phát hành tối đa 1,17 tỷ cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành sẽ là 60% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) theo phương thức thực hiện quyền mua. Giá chào bán của cả hai đợt phát hành này sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến, việc phát hành này sẽ được thực hiện trong năm 2024 hoặc theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Phát hành ESOP và thu hút nhân tài

Novaland cũng đã thông qua phương án phát hành ESOP năm 2022 và 2023 nhằm thu hút nhân tài và gắn kết lợi ích của người lao động. Đối tượng phát hành của các đợt này bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, người lao động của Novaland và công ty con theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt.

Số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng sẽ do Hội đồng quản trị quyết định, và không vượt quá 1,5% số cổ phần đang lưu hành của Novaland tại thời điểm phát hành. Giá chào bán của cổ phiếu ESOP cũng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, do Hội đồng quản trị phê duyệt. Dự kiến, đợt phát hành ESOP năm 2022 sẽ được hoàn thành chậm nhất vào cuối quý 2/2024, trong khi đợt ESOP năm 2023 có thể kéo dài đến cuối năm 2024 hoặc theo quyết định của Hội đồng quản trị. Đồng thời, cổ phiếu ESOP cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong ít nhất một năm.

Novaland đặt mục tiêu sử dụng số tiền thu được từ cổ đông hiện hữu để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của công ty. Sau đó, số tiền này sẽ được sử dụng để thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên, chi phí vận hành chung của Công ty và công ty con, góp vốn vào công ty con, và cuối cùng là thực hiện các dự án do Novaland làm chủ đầu tư.

Việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu của Novaland cho thấy cam kết của công ty trong việc tái cơ cấu nợ và đầu tư vào các dự án mới. Đây cũng là một bước quan trọng để nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững của Novaland trên thị trường địa ốc Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Novaland còn có kế hoạch gì khác để thu hút nhân tài và gắn kết lợi ích của người lao động?,Khi nào dự kiến đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 sẽ được thực hiện?