Nữ giám đốc bị hoãn xuất cảnh vì doanh nghiệp nợ thuế 38 tỷ đồng

Nữ giám đốc bị hoãn xuất cảnh vì doanh nghiệp nợ thuế 38 tỷ đồng

Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã tạm hoãn xuất cảnh đối với một nữ doanh nhân Trung Quốc do doanh nghiệp mà bà đại diện nợ thuế hơn 38 tỷ đồng.

Nữ giám đốc đại diện cho Công ty TNHH QMI Industrial Việt Nam, bà WANG, YI – TING, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), đã bị tạm hoãn xuất cảnh bởi doanh nghiệp mà bà đại diện đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Thông báo này được đưa ra bởi Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư.

Công ty TNHH QMI Industrial Việt Nam là một doanh nghiệp có 100% vốn đầu nước ngoài, chuyên sản xuất hàng may mặc công nghiệp.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quyết định của Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Số tiền thuế bị cưỡng chế lên đến hơn 38,7 tỷ đồng, chưa tính tiền phạt chậm nộp.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh đối với bà WANG, YI – TING được áp dụng từ ngày 24/8/2023 đến ngày 21/8/2026.

Trong thời gian này, bà sẽ không được phép rời khỏi đất nước.

Việc tạm hoãn xuất cảnh là một biện pháp quản lý của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo rằng doanh nghiệp sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đúng hạn.

Điều này cũng là một cảnh báo cho các doanh nghiệp khác về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định về quản lý thuế.

Trong thời gian tạm hoãn xuất cảnh, bà WANG, YI – TING và công ty mà bà đại diện sẽ phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và đáp ứng các yêu cầu của Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư.

Nếu không tuân thủ, công ty có thể đối mặt với các biện pháp cưỡng chế khác như dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Việc này cũng cho thấy tầm quan trọng của việc quản lý thuế đối với sự phát triển và hoạt động của các doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp cần thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đúng hạn để tránh những hậu quả tiêu cực như bị cưỡng chế và mất uy tín trong cộng đồng kinh doanh.

Trên thực tế, việc tạm hoãn xuất cảnh đối với một nữ giám đốc do doanh nghiệp nợ thuế lớn như vậy là một sự việc đáng chú ý.

Điều này cho thấy rằng việc quản lý thuế vẫn còn là một vấn đề quan trọng và cần được chú trọng trong hoạt động kinh doanh.

[question] Bà WANG, YI - TING là người đại diện của công ty nào?,Tại sao bà WANG, YI - TING bị tạm hoãn xuất cảnh?