OpenAI ứng dụng hình mờ vào ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra

OpenAI thêm hình mờ vào ảnh do AI tạo ra
OpenAI đã áp dụng hình mờ vào ảnh được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để phân biệt giữa nội dung do máy tính tạo ra và nội dung do con người tạo ra.

OpenAI ứng dụng hình mờ vào ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra

OpenAI, công ty công nghệ nổi tiếng, đã tiến hành một bước tiến quan trọng trong việc phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Cụ thể, họ đã áp dụng hình mờ vào ảnh được tạo ra bởi AI để giúp người dùng phân biệt giữa nội dung do máy tính tạo ra và nội dung do con người tạo ra.

Đảm bảo tính minh bạch và minh chứng cho nguồn gốc của ảnh

Để đảm bảo tính minh bạch và minh chứng cho nguồn gốc của ảnh, OpenAI đã kết hợp các thông số kỹ thuật từ Liên minh xác thực nội dung trên internet (C2PA) vào công nghệ DALL-E 3 của mình. Kết quả là, tất cả các hình ảnh được tạo bởi API phục vụ DALL-E 3 hoặc ChatGPT đều sẽ bao gồm hình mờ (watermark) hiển thị để xác định rõ ràng rằng hình ảnh đó là do trí tuệ nhân tạo tạo ra.

Hình mờ sẽ chứa các chi tiết như ngày tạo hình ảnh và logo C2PA ở góc trên bên trái. Điều này giúp người dùng có thể dễ dàng phân biệt xem hình ảnh được tạo ra bởi con người hay là do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Đáng chú ý, việc áp dụng hình mờ không ảnh hưởng đến chất lượng hoặc tốc độ tạo hình ảnh. Tuy nhiên, kích thước tệp có thể tăng lên 3-5% thông qua API và 32% khi được tạo bằng ChatGPT.

Cách người dùng có thể loại bỏ nguồn gốc AI của hình ảnh

Mặc dù OpenAI đã cố gắng tạo ra sự minh bạch và phân biệt rõ ràng giữa nội dung do máy tính tạo ra và nội dung do con người tạo ra, vẫn có nhiều cách để người dùng loại bỏ nguồn gốc AI của hình ảnh. Theo OpenAI, việc cắt xén hoặc sàng lọc đầu ra DALL-E có thể xóa dữ liệu xuất xứ này. Ngoài ra, siêu dữ liệu như C2PA cũng có thể dễ dàng được gỡ bỏ một cách vô tình hoặc cố ý. Ví dụ, các nền tảng truyền thông xã hội hiện nay thường xóa siêu dữ liệu khỏi hình ảnh đã tải lên và việc chụp ảnh màn hình cũng có thể xóa siêu dữ liệu đó.

Công nghệ áp dụng hình mờ không chỉ riêng của OpenAI

Công nghệ áp dụng hình mờ cũng không chỉ riêng của OpenAI. Microsoft cũng đã áp dụng thông số C2PA cho ảnh đầu ra của Bing Image Creator. Công ty này cho biết: "Các hình ảnh do AI tạo ra bởi Bing Image Creator hiện bao gồm hình mờ kỹ thuật số, vô hình tuân thủ thông số C2PA". Đồng thời, Meta (công ty mẹ của Facebook và Instagram) cũng đã thông báo rằng họ sẽ bắt đầu gắn nhãn nội dung được tải lên các nền tảng của họ nếu nội dung đó được tạo bằng AI. Động thái này nhằm mục đích tạo ra các tiêu chuẩn ngành về việc gắn nhãn minh bạch cho nội dung AI.

Tạo ra sự minh bạch và đảm bảo người dùng có thể phân biệt rõ ràng

Trên thực tế, việc áp dụng hình mờ vào ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra là một bước tiến quan trọng trong việc tạo ra sự minh bạch và đảm bảo người dùng có thể phân biệt rõ ràng giữa nội dung do máy tính tạo ra và nội dung do con người tạo ra. Điều này sẽ đóng góp vào việc xây dựng một môi trường trực tuyến an toàn và minh bạch hơn cho tất cả mọi người.

Nguồn: Báo Thanh Niên

[question] OpenAI đã thêm những chi tiết gì vào các hình ảnh do AI tạo ra?,Làm thế nào để loại bỏ nguồn gốc AI của một hình ảnh?