Petrolimex Dự Báo Giảm Lợi Nhuận và Doanh Thu Năm 2024, Cổ Tức 2023 Ở Mức 15%

Nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam Petrolimex lên kế hoạch lợi nhuận 2024 giảm mạnh, cổ tức năm 2023 dự kiến 15%
Petrolimex công bố kế hoạch kinh doanh 2024 với lợi nhuận và doanh thu giảm, nhưng dự kiến trả cổ tức năm 2023 ở mức 15%.

Tình Hình Kinh Doanh Dự Kiến Của Petrolimex Trong Năm 2024

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã công bố tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 26/4 tại Hà Nội. Theo đó, Petrolimex dự kiến giảm sản lượng xăng dầu xuất bán xuống còn 13.033.200 m3, tấn, giảm 9% so với năm trước. Doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế cũng được dự báo giảm lần lượt 32% và 26%, đạt 188.000 tỷ đồng và 2.900 tỷ đồng.

Nguyên Nhân và Dự Báo Kinh Tế

Petrolimex nhận định, dù kinh tế thế giới dự kiến sẽ hồi phục sau đại dịch Covid-19 vào năm 2024, nhưng vẫn đối mặt với nhiều thách thức như tăng trưởng kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng bởi đại dịch, cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia, xung đột vũ trang, lạm phát cao, và các rủi ro trên thị trường tài chính. Điều này dẫn đến việc đặt kế hoạch kinh doanh cho năm 2024 đi lùi so với năm trước.

Thành Tựu Năm 2023 và Chiến Lược Phát Triển

Trong năm 2023, Petrolimex đã vượt qua kế hoạch với sản lượng xăng dầu xuất bán đạt 14.395.011 m3, tấn, cao hơn 11% so với kế hoạch. Doanh thu đạt 273.979 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2022 nhưng vẫn vượt 44% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.947 tỷ đồng, tăng 80% so với năm 2022 và vượt 22% so với kế hoạch. HĐQT Petrolimex dự kiến sẽ trình cổ đông phê duyệt phương án trả cổ tức tỷ lệ 15% từ nguồn lợi nhuận năm 2023.

Về chiến lược phát triển dài hạn, Petrolimex hướng đến việc trở thành tập đoàn năng lượng hàng đầu tại Việt Nam, tập trung vào sản phẩm năng lượng xanh, sạch, chất lượng cao, thân thiện với môi trường. Đến năm 2030, tập đoàn phấn đấu đạt được 50% doanh thu từ sản phẩm nhiên liệu và năng lượng sạch, và đến năm 2045, mục tiêu là đạt 100% tỷ trọng năng lượng sạch.

Kết Luận

Petrolimex đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc duy trì mức doanh thu và lợi nhuận như những năm trước. Tuy nhiên, với chiến lược phát triển rõ ràng và việc tập trung vào năng lượng sạch, tập đoàn vẫn đang hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn năng lượng hàng đầu tại Việt Nam, đồng thời góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Lợi nhuận trước thuế hợp nhất kế hoạch của Petrolimex cho năm 2024 là bao nhiêu?,Petrolimex đặt mục tiêu đạt bao nhiêu phần trăm doanh thu từ sản phẩm năng lượng sạch vào năm 2030?,"""