Petrolimex Ghi Nhận Lợi Nhuận Tăng Gấp Rưỡi Trong Năm 2022 Mặc Dù Doanh Thu Giảm 12%

Lợi nhuận Petrolimex tăng gấp rưỡi năm 2022 dù doanh thu giảm 12%
Petrolimex, tập đoàn xăng dầu hàng đầu Việt Nam, đã công bố lợi nhuận tăng gấp rưỡi trong năm 2022, mặc dù doanh thu giảm 12%. Điều này cho thấy sự ổn định và sự cạnh tranh của Petrolimex trên thị trường xăng dầu.

Petrolimex, tập đoàn xăng dầu hàng đầu Việt Nam, vừa công bố kết quả tài chính năm 2022.

Mặc dù doanh thu giảm 12%, nhưng lợi nhuận của Petrolimex đã tăng gấp rưỡi so với năm trước.

Sự cạnh tranh trên thị trường xăng dầu ngày càng quyết liệt, đặc biệt là kênh bán hàng qua trung gian. Tuy nhiên, Petrolimex đã vượt qua những thách thức này và tiếp tục duy trì vị thế vững chắc trong ngành công nghiệp này.

Theo báo cáo tài chính, tổng doanh thu hợp nhất của Petrolimex trong năm 2022 đạt 268.000 tỷ đồng, hoàn thành 144% kế hoạch năm.

Điều này cho thấy sự ổn định và sự phát triển của công ty trong môi trường kinh doanh khó khăn.

Đáng chú ý, lợi nhuận hợp nhất của Petrolimex đạt 3.580 tỷ đồng, hoàn thành 111% kế hoạch năm và bằng 158% so với năm 2021.

Trong đó, lợi nhuận kinh doanh xăng dầu đạt 1.430 tỷ đồng, đạt 132% kế hoạch năm.

Lợi nhuận khác đạt 2.150 tỷ đồng, chiếm 60% tổng lợi nhuận hợp nhất của công ty.

Petrolimex cũng đã đóng góp một phần lớn vào ngân sách nhà nước với số tiền 34.300 tỷ đồng, đạt 139% kế hoạch năm.

Điều này cho thấy vai trò quan trọng của Petrolimex trong phát triển kinh tế quốc gia.

Ngoài ra, sản lượng xuất bán xăng dầu của Petrolimex cũng đã tăng trong năm 2022.

Tổng sản lượng xuất bán hợp nhất đạt 14.395.000 m3, vượt 11,2% so với kế hoạch năm và tăng 3,8% so với năm 2021.

Sản lượng bán nội địa chiếm tỷ trọng lớn, đạt 10.318.803 m3/tấn, vượt 10,4% so với kế hoạch năm.

Sản lượng bán quốc tế cũng tăng đáng kể, đạt 3.774.861 m3/tấn, vượt 25,4% kế hoạch năm.

Ông Đào Nam Hải, Tổng giám đốc Petrolimex, cho biết: "Năm 2022, Petrolimex đã đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức từ môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực và sự chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên, chúng tôi đã vượt qua những khó khăn đó và đạt được kết quả tốt. Đây là một bước tiến lớn trong việc xây dựng và phát triển Petrolimex thành một tập đoàn xăng dầu hàng đầu không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thị trường quốc tế".

Petrolimex đã chứng minh được sự ổn định và sự cạnh tranh của mình trên thị trường xăng dầu. Với những thành tích đáng kể trong năm 2022, Petrolimex đang tiếp tục phát triển và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Lợi nhuận hợp nhất của Petrolimex năm 2023 so với năm 2022 tăng bao nhiêu phần trăm?,Tổng sản lượng xuất bán hợp nhất của Petrolimex năm 2023 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2022?