Phân tích cổ phiếu: MWG

Bài viết này được viết từ thành viên của Group cộng đồng đầu tư Infina (Offcial Group). Link gốc bài viết tại đây nhé!

GIÁ CÂN NHẮC THAM GIA : 58-60.000D/CP

GIÁ MỤC TIÊU : 87.800D/CP

Kết quả kinh doanh tháng 8 của MWG tăng trưởng ổn định phù hợp với ước tính cả năm của các chuyên giá đánh giá.

Mặc dù áp lực khó khăn về nhiều mặt vào cuối năm, nhưng lợi nhuận 6 tháng cuối năm vẫn có thể tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái (so với lợi nhuận đi ngang trong 6 tháng đầu năm 2022), do mức nền so sánh thấp của 6 tháng cuối năm 2021.

Dự kiến lợi nhuận của mảng BHX sẽ cải thiện, doanh thu từ các sản phẩm của Apple tăng lên.

Điều này dự báo mang lại mức tăng trưởng lợi nhuận là 22% trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2022.

Tôi tin rằng lợi nhuận của BHX sẽ là động lực tăng trưởng lợi nhuận quan trọng cho MWG từ năm 2023. Tôi dự phóng lợi nhuận ròng năm 2023 là 7,19 nghìn tỷ đồng (tăng 31% so với cùng kỳ).

Ngoài ra, P/E của một doanh nghiệp có cơ bản ổn định như MWG như hiện tại là một cơ hội cho việc tích sản.

Tôi duy trì khuyến nghị THAM GIA đối với cổ phiếu MWG, với giá mục tiêu là 87.800d/cp.

Tác giả: Minh Quân