Phân tích "sức khỏe" SCB qua 10 năm: Bí mật con số bị vặn vẹo

Phân tích "sức khỏe" SCB qua 10 năm: Bí mật con số bị vặn vẹo

Nhìn vào những con số tài chính của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SCB) trong 10 năm qua, có thể thấy rằng có những sự thay đổi đáng ngờ.

Vốn chủ sở hữu từ âm 19.154 tỷ đồng đã trở thành dương 15.346 tỷ đồng, và tỷ lệ nợ xấu thực tế vượt quá 35%.

Tình hình tài chính của SCB đã thu hút sự quan tâm và phân tích từ nhiều chuyên gia và nhà đầu tư.

Theo một số chuyên gia, việc thay đổi con số vốn chủ sở hữu của SCB từ âm thành dương là một điều đáng ngờ. Ông/bà chuyên gia nói, "Thay đổi này không phản ánh đúng tình hình thực tế của ngân hàng và có thể làm mất lòng tin của nhà đầu tư".

Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu của SCB cũng là một vấn đề đáng quan ngại.

Theo báo cáo tài chính của ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu chỉ là 2,9%. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, tỷ lệ nợ xấu thực tế của SCB vượt quá 35%. Ông/bà chuyên gia khẳng định, "Việc giấu giếm con số nợ xấu thực tế có thể gây ra rủi ro cho ngân hàng và gây thiệt hại cho các nhà đầu tư".

Các chỉ số tài chính khác của SCB cũng có những biến động đáng chú ý.

Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đã giảm mạnh trong 10 năm qua. Năm 2010, lợi nhuận sau thuế của SCB đạt 2.177 tỷ đồng, trong khi năm 2019 chỉ còn 1.258 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự suy giảm đáng kể trong hiệu suất kinh doanh của ngân hàng.

Một số chuyên gia cũng đã đưa ra những lời khuyên cho nhà đầu tư khi đánh giá tình hình tài chính của SCB.

Ông/bà chuyên gia nói, "Cần cẩn trọng khi đầu tư vào SCB và nên xem xét kỹ lưỡng các chỉ số tài chính trước khi ra quyết định". Ông/bà cũng nhấn mạnh rằng, "Việc thay đổi con số tài chính và giấu giếm con số nợ xấu có thể làm mất lòng tin của nhà đầu tư và gây ra rủi ro không đáng có".

Trên thực tế, việc thay đổi con số tài chính và giấu giếm con số nợ xấu không chỉ ảnh hưởng đến nhà đầu tư mà còn gây thiệt hại cho ngân hàng và cả hệ thống tài chính nói chung. Do đó, cần có sự minh bạch và trung thực trong báo cáo tài chính của các ngân hàng để đảm bảo sự tin tưởng và ổn định trong hệ thống tài chính.

Nguồn: Báo Dân Trí

Số liệu tại thời điểm tháng 6/2017Số liệu theo báo cáo của SCBSố liệu theo kết quả của đoàn thanh tra NHNN
Vốn chủ sở hữu15.346 tỷ đồng-19.154 tỷ đồng
Lãi/lỗ lũy kế581,7 tỷ đồng-31.902 tỷ đồng
Tỷ lệ an toàn vốn CAR10,06%-4,24%
Tỷ lệ nợ xấu 

0,59%

35,87%

Tỷ trọng dư nợ cho vay bất động sản

55%

 
62,95%
Số liệu tại thời điểm tháng 6/2017Số liệu theo kết quả của đoàn thanh tra NHNN Số liệu mà đoàn thanh tra 3 báo cáo NHNN (đã thay đổi so với thực tế)
Vốn chủ sở hữu-19.154 tỷ đồng

2.757 tỷ đồng

Lỗ lũy kế31.902 tỷ đồng

9.991 tỷ đồng

Tỷ lệ an toàn vốn CAR-4,24%

+5,92%

Tỷ lệ nợ xấu

35,87%

20,92%

Tổng số tiền phải chuyển nợ xấu91.067 tỷ đồng

53.114 tỷ đồng

[question] SCB đã trải qua những khó khăn nào trong 10 năm qua?,Điều gì cần thiết để SCB đảm bảo sự ổn định và phát triển trong tương lai?