Phát triển bền vững, tuân thủ nghiêm kỷ cương thị trường chứng khoán

Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đang được trình Thủ tướng Chính phủ ban hành nhằm đạt được mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán bền vững, dài hạn.

Phát triển bền vững, tuân thủ nghiêm kỷ cương thị trường chứng khoán

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đang được trình Thủ tướng Chính phủ ban hành là kim chỉ nam để phát triển thị trường chứng khoán bền vững, dài hạn.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã dần ổn định trở lại sau nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng.

Trong nửa đầu năm 2023, mặc dù nền kinh tế thế giới và trong nước vẫn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức từ đại dịch Covid-19 và bất ổn địa chính trị, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn duy trì hoạt động ổn định, an toàn và thông suốt. Chỉ số VN-Index và HNX-Index đã tăng lần lượt 11,2% và 10,7% so với cuối năm 2022, trong khi thanh khoản và giá trị giao dịch cũng đã tăng đáng kể.

Ông Nguyễn Đức Chi nhận định rằng việc ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ của Chính phủ đã giúp cải thiện thanh khoản thị trường chứng khoán và thu hút dòng tiền của nhà đầu tư trong nước trở lại.

Đồng thời, việc giảm lãi suất cũng đã giúp giảm chi phí cơ hội và chi phí vốn đối với đầu tư chứng khoán. Mức vốn hóa thị trường cũng đã tăng 10,7% so với cuối năm 2022, đạt 5.783.000 tỷ đồng, tương đương 60,8% GDP.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, thị trường chứng khoán Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế.

Để đạt được mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán bền vững, ông Nguyễn Đức Chi đề xuất một số giải pháp cụ thể.

Đầu tiên, cần hoàn thiện khung pháp lý và thể chế của thị trường chứng khoán.

Bộ Tài chính sẽ triển khai công tác xây dựng cơ chế, chính sách thị trường chứng khoán và xem xét sửa đổi các văn bản hướng dẫn hiện hành để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thị trường.

Thứ hai, cần tập trung vào tổ chức thị trường chứng khoán và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Mục tiêu là phát triển một thị trường thứ cấp minh bạch, an toàn và tăng cường khả năng quản lý, giám sát để giảm thiểu rủi ro.

Thứ ba, cần nâng cao vai trò và trách nhiệm của các tuyến giám sát trên thị trường chứng khoán.

Các công ty chứng khoán cần thực hiện đúng và đầy đủ vai trò là chủ thể giám sát tuyến đầu theo quy định tại Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn. Đồng thời, cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên thị trường để tăng tính răn đe và kỷ cương trên thị trường.

Cuối cùng, cần duy trì việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời tới công chúng đầu tư.

Điều này giúp các doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp cận nguồn thông tin chính thống và hạn chế tác động của tin đồn và tin giả mạo trên thị trường.

Để đạt được mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán bền vững, cần thực hiện các giải pháp cụ thể trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030.

Bộ Tài chính sẽ ban hành kế hoạch hành động để triển khai ngay sau khi Chiến lược được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Với những giải pháp và kế hoạch hành động như vậy, hy vọng rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển bền vững và trở thành kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế.

VNIndex 1,225.98 15.03 1.23%
HNX 242.41 2.64 1.09%
UPCOM 91.7 0.68 0.74%
[question] Thị trường chứng khoán Việt Nam đã ổn định trở lại như thế nào?,Bộ Tài chính đã ký Quyết định nào để thúc đẩy huy động vốn trên thị trường chứng khoán?