Phát triển bền vững vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ: Mục tiêu và hướng đi mới

Hội nghị lần đầu tiên của Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đã diễn ra với mục tiêu đặt ra những cơ chế và chính sách phát triển kinh tế - xã hội để đảm bảo sự phát triển nhanh chóng và bền vững cho vùng này.

Tại hội nghị lần đầu tiên của Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ diễn ra tại tỉnh Khánh Hoà, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì và nhấn mạnh về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của vùng này.

Ông cho biết, trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ này, Hội đồng vùng cần đạt được kết quả trong thực tiễn để người dân sớm được thụ hưởng từ các cơ chế và chính sách phát triển mà Hội đồng đề xuất.

Hội nghị cũng đã công bố Quyết định số 824, ngày 11/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ.

Đây là tổ chức liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối, giải quyết các công việc quan trọng liên ngành và liên vùng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng nhanh chóng và bền vững.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch của Hội đồng điều phối vùng.

Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ bao gồm 14 tỉnh, thành phố và chiếm 28,9% diện tích tự nhiên của cả nước.

Với vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, đối ngoại và quốc phòng, an ninh, vùng này có tiềm năng phát triển lớn.

Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm đảm bảo sự phát triển cân bằng và bền vững của vùng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đề nghị các địa phương trong vùng tăng cường liên kết nội vùng và liên kết với các vùng khác trong nước.

Ông nhấn mạnh rằng liên kết phát triển vùng là một xu thế tất yếu và là động lực quan trọng để kết nối và dẫn dắt sự phát triển của các địa phương trong vùng.

Ông cũng khuyến nghị Hội đồng vùng tăng cường tương tác và kết nối để đưa ra những cơ chế thực chất và cần thiết nhất cho liên kết vùng.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã đưa ra nhiều ý kiến về việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, cho rằng các địa phương trong vùng cần phải lựa chọn những nội dung và vấn đề quan trọng để Hội đồng vùng thảo luận và đề xuất các giải pháp cũng như cơ chế chính sách.

Ông nhấn mạnh rằng việc phát triển vùng cần phải tận dụng tối đa các lợi thế về vị trí địa lý, kinh tế, tài nguyên, nhân văn và con người.

Đồng thời, cần xây dựng các động lực mới từ các công trình hạ tầng và dự án trọng điểm trên địa bàn vùng.

Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cũng đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm cho Hội đồng điều phối vùng.

Ông nhấn mạnh về việc hình thành và phát triển các hành lang kinh tế theo trục Bắc - Nam, các hành lang kinh tế Đông - Tây, và các vành đai kinh tế ven biển.

Ông cho rằng vùng cần tập trung phát triển các ngành kinh tế biển để trở thành vùng mạnh về biển và giàu từ biển.

Hội nghị lần đầu tiên của Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đã đặt ra mục tiêu phát triển nhanh chóng và bền vững cho vùng này.

Qua đó, các cơ chế và chính sách phát triển kinh tế - xã hội sẽ được thực hiện để đảm bảo sự phát triển cân bằng và hài hòa với các vùng trên địa bàn cả nước.

[question] Quyết định nào đã được công bố tại hội nghị vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ?,Phải đạt được kết quả gì trong thực tế để người dân được hưởng lợi?