Phát triển ngành hàng 22 tỷ đô, thúc đẩy bảo vệ cây trồng bằng sản phẩm sinh học

Phát triển ngành hàng 22 tỷ đô, thúc đẩy bảo vệ cây trồng bằng sản phẩm sinh học

Concise summary

Phát triển ngành hàng 22 tỷ đô, thúc đẩy bảo vệ cây trồng bằng sản phẩm sinh học

Phát triển ngành trồng trọt bền vững và bảo vệ cây trồng bằng sản phẩm sinh học đang trở thành một xu hướng quan trọng trong ngành nông nghiệp. Điều này được nhấn mạnh tại hội nghị "Phát triển sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học" do Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông nghiệp & PTNT) tổ chức.

Ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết:

"Kim ngạch xuất khẩu của ngành trồng trọt dự kiến đạt khoảng 22 tỷ đô la vào tháng 10 năm 2023, đóng góp gần 50% tổng kim ngạch của ngành. Để đảm bảo sự phát triển bền vững, xanh và chất lượng cao của ngành nông nghiệp, việc phát triển và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học là rất quan trọng".

Ông cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của các doanh nghiệp, hiệp hội và địa phương trong việc đẩy mạnh ứng dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Ông cho biết: "Hiện nay, thuốc bảo vệ thực vật sinh học chiếm 19% trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật và lượng sử dụng cũng đang tăng dần theo thời gian. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học mang lại nhiều lợi ích rõ ràng và là tiền đề quan trọng cho việc phát triển sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong tương lai".

Theo tổ chức CropLife Châu Á, trên toàn cầu hiện có khoảng 300 hoạt chất và sinh vật trừ sâu sinh học. Bắc Mỹ là khu vực có tỷ lệ ứng dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học cao nhất. Trong đó, thuốc trừ sâu sinh học chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học và thuốc hóa học có nguồn gốc tự nhiên chiếm 1/3 thị trường thuốc bảo vệ thực vật sinh học.

Trong giai đoạn từ 2005 đến 2025, thị trường thuốc bảo vệ thực vật sinh học dự kiến tăng trưởng bình quân hàng năm là 10%, trong khi tỷ lệ tăng trưởng của thuốc bảo vệ thực vật hóa học chỉ là 3% mỗi năm.

Thuốc bảo vệ thực vật sinh học được coi là một công cụ hiệu quả trong chương trình quản lý dịch hại khi kết hợp với các sản phẩm hóa chất nông nghiệp khác, biện pháp canh tác và quản lý thời tiết. Thuốc bảo vệ thực vật sinh học đặc biệt hữu ích trong việc kiểm soát sâu bệnh ở giai đoạn đầu mùa vụ và cuối vụ.

Tại Việt Nam, Cục Bảo vệ Thực vật đã xây dựng và triển khai chương trình "Phát triển sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học giai đoạn 2021-2025" để thúc đẩy việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Các chính sách ưu tiên về đăng ký thuốc bảo vệ thực vật sinh học so với thuốc bảo vệ thực vật hóa học cũng đã được ban hành và triển khai.

Tuy nhiên, còn nhiều hạn chế và khó khăn trong việc phát triển và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học tại Việt Nam. Để giải quyết vấn đề này, các chuyên gia đã đề xuất một số giải pháp, bao gồm:

  1. Cơ chế chính sách: Xây dựng các chính sách cụ thể để khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức và cá nhân đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học.
  2. Khoa học công nghệ: Khuyến khích liên kết nghiên cứu và phát triển thuốc bảo vệ thực vật sinh học giữa các doanh nghiệp và các viện, trường đại học. Đồng thời, đầu tư vào các dự án nghiên cứu và phát triển thuốc bảo vệ thực vật sinh học sử dụng công nghệ hiện đại.
  3. Đào tạo và tuyên truyền: Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn và tuyên truyền để nâng cao nhận thức và kiến thức về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học.
  4. Hợp tác quốc tế: Tăng cường hợp tác quốc tế về thuốc bảo vệ thực vật sinh học để chuyển giao công nghệ mới và tận dụng nguồn lực và kinh nghiệm từ các nước phát triển.
  5. Công nghệ số: Đẩy mạnh việc số hóa cơ sở dữ liệu về thuốc bảo vệ thực vật và ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học.

Hội nghị đã đề ra những giải pháp cụ thể để phát triển ngành trồng trọt bền vững và bảo vệ cây trồng bằng sản phẩm sinh học. Các chính sách và hướng dẫn mới sẽ giúp ngành nông nghiệp Việt Nam tiến bộ và đáp ứng được yêu cầu của thị trường quốc tế.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao việc phát triển ngành trồng trọt bền vững và chất lượng cao cần sử dụng thuốc BVTV sinh học?,Các hạn chế và khó khăn nào đang tồn tại trong việc ứng dụng thuốc BVTV sinh học tại Việt Nam?