Phát triển quỹ đầu tư tích hợp ESG: Cần tìm "nguồn hàng" mới

Dòng vốn đầu tư vào quỹ ESG ngày càng gia tăng, nhưng Việt Nam chỉ có duy nhất 1 quỹ mở áp dụng chuẩn mực ESG. Cần phát triển "nguồn hàng" mới để đáp ứng nhu cầu đầu tư xanh và bền vững.

Quỹ đầu tư tích hợp ESG

Quỹ đầu tư tích hợp ESG là những quỹ đầu tư đánh giá tiềm năng đầu tư của các doanh nghiệp dựa trên các chỉ số ESG (Environmental - Môi trường, Social - Xã hội, Governance - Quản trị doanh nghiệp). Đây là một xu hướng đang ngày càng phát triển trên toàn cầu. Theo báo cáo của PwC, quy mô các quỹ đầu tư ESG đang tăng trưởng nhanh hơn các quỹ đầu tư truyền thống. Tổng tài sản của các quỹ ESG toàn cầu đã đạt 18,4 nghìn tỷ USD, chiếm 14,4% tổng tài sản đầu tư. Dự kiến đến năm 2026, tổng tài sản các quỹ ESG toàn cầu sẽ chiếm 21,5% tổng tài sản đầu tư, đạt 33,9 nghìn tỷ USD, tăng trưởng bình quân hàng năm 12,9%.

Quỹ đầu tư ESG và phát triển bền vững

Quỹ đầu tư ESG không chỉ thu hút dòng vốn mới mà còn đóng góp vào phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Tại châu Âu, dòng vốn mới vào các quỹ ESG chiếm 43% tổng vốn đầu tư mới trong quý I/2023. Trong khi đó, các quỹ truyền thống lại ghi nhận ròng rút vốn. Tại châu Á, nhận thức về đầu tư bền vững ngày càng gia tăng, kết hợp với cam kết mạnh mẽ từ các chính phủ, đóng góp vào phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế ổn định. Việt Nam là một trong những điểm đến kinh doanh và đầu tư năng động nhất châu Á, với sự cam kết mạnh mẽ từ Hội nghị Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc tại Glasgow (COP26) về thu hút đầu tư chất lượng cao hướng tới một nền kinh tế trung hoà carbon và tăng trưởng xanh.

Quỹ đầu tư ESG tại Việt Nam

Tuy nhiên, tại Việt Nam, mới chỉ có duy nhất 1 quỹ mở áp dụng chuẩn mực ESG. Đó là Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam (Quỹ UVEEF) do CTCP Quản lý quỹ UBO Asset Management (Việt Nam) thành lập. Quỹ UVEEF đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu đầu ngành, có nền tảng cơ bản vững mạnh và được xếp hạng ESG cao. Mục tiêu của quỹ là đầu tư vào các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng bền vững trong tương lai và thúc đẩy các công ty thực hành tốt các chuẩn mực ESG.

Tuy Quỹ UVEEF đã có những thành tựu tích cực, như tăng trưởng NAV 18% kể từ khi thành lập và thu hút dòng vốn mới, nhưng quy mô của quỹ vẫn còn khá khiêm tốn so với các quỹ mở khác trên thị trường. Để phát triển quỹ đầu tư tích hợp ESG tại Việt Nam, cần tìm "nguồn hàng" mới, tức là các doanh nghiệp đáp ứng các chuẩn mực về ESG và chống biến đổi khí hậu.

Thách thức đầu tư ESG tại Việt Nam

Đầu tư ESG tại Việt Nam còn đối mặt với một số thách thức. Thứ nhất, thiếu nguồn lực tập trung cho ESG, khi các công ty chưa chú trọng đầu tư vào con người và dữ liệu cho ESG. Thứ hai, công bố thông tin ESG chưa thống nhất và quy định liên quan còn hạn chế. Thứ ba, vấn đề tẩy xanh khi các doanh nghiệp công bố thông tin sai lệch để thể hiện mình hành động có trách nhiệm với môi trường. Điều này gây khó khăn trong việc đánh giá cam kết ESG của các doanh nghiệp.

Việc xây dựng các uỷ ban/hội đồng đảm bảo vai trò trách nhiệm của việc giám sát rủi ro và cơ hội về phát triển bền vững cũng là một yếu tố quan trọng để phát triển quỹ đầu tư ESG tại Việt Nam. Hiện nay, chỉ có chưa đầy 1% doanh nghiệp niêm yết đã xây dựng các ủy ban phụ trách phát triển bền vững.

Phát triển quỹ đầu tư tích hợp ESG tại Việt Nam

Việt Nam cần thúc đẩy phát triển quỹ đầu tư tích hợp ESG để đáp ứng nhu cầu đầu tư xanh và bền vững. Điều này không chỉ đảm bảo sự phát triển của các doanh nghiệp mà còn mang lại lợi ích cho cả cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức.

VNIndex 1,232.21 11.6 0.94%
HNX 245.25 1.34 0.55%
UPCOM 93.28 0.18 0.2%
[question] Quỹ UVEEF là quỹ mở đầu tiên áp dụng tiêu chuẩn ESG cho đầu tư cổ phiếu tại thị trường nào?,Thị trường quỹ ESG tại Việt Nam đang đối mặt với những thách thức gì?