Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Đề ra mục tiêu kiểm soát lạm phát theo Quốc hội thông qua

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Đề ra mục tiêu kiểm soát lạm phát theo Quốc hội thông qua

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội thông qua các giải pháp điều hành giá đối với mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, nông sản và dịch vụ giáo dục.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã yêu cầu kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội thông qua các biện pháp điều hành giá đối với một số mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, nông sản và dịch vụ giáo dục. Ông cho biết điều này tại cuộc họp Ban chỉ đạo diễn ra sáng nay (3/8) tại Trụ sở Chính phủ.

Ông Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo Điều hành giá của Chính phủ, đã yêu cầu các Bộ, ngành địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả và lạm phát trên thế giới. Ông cũng nhấn mạnh về vai trò điều tiết và bình ổn giá các mặt hàng Nhà nước quản lý.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, giá điện đã được điều chỉnh tăng từ ngày 4/5, tuy nhiên, giá cả thị trường trong nước trong 7 tháng qua đã cơ bản ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 2,06% so với cùng kỳ năm trước, và bình quân trong 7 tháng, CPI tăng 3,12% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,65%. Tuy nhiên, giá xăng dầu giảm đã làm giảm CPI chung 0,7%, và giá gas giảm đã làm giảm CPI 0,17%.

Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhận định rằng công tác điều hành giá từ nay đến cuối năm sẽ dễ thở hơn và có đủ điều kiện để xem xét lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch vụ nhà nước quản lý theo lộ trình thị trường vào thời điểm thích hợp để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu và đồng thời bảo đảm sự đồng thuận xã hội.

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết rằng học phí không tăng và giá sách giáo khoa phục vụ năm học 2023-2024 lớp 4, 8, 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ giảm 6% so với năm trước. Giá dịch vụ giáo dục và sách giáo khoa trong năm học này không tác động lớn tới CPI.

Ông Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo Điều hành giá, nhấn mạnh rằng năm 2023, Quốc hội đã đề ra mục tiêu chỉ số giá tiêu dùng bình quân ở mức 4,5%. Do đó, các cấp, các ngành cần chủ động thực hiện các giải pháp của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để đạt được mục tiêu này.

Ông cũng lưu ý về việc tổ chức triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá. Ông Lê Minh Khái cũng đề cao việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền và đảm bảo kịp thời, minh bạch, đầy đủ thông tin về giá và công tác điều hành giá của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Điều hành giá, đặc biệt là diễn biến giá cả các vật tư quan trọng và các mặt hàng thiết yếu liên quan đến sản xuất và đời sống người dân để ổn định tâm lý người tiêu dùng và kiểm soát lạm phát kỳ vọng.

Ông cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chủ động thực hiện quản lý nhà nước các mặt hàng theo thẩm quyền, tăng cường công tác kiểm tra và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá. Ông cũng nhấn mạnh việc kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định của pháp luật khi hàng hóa có biến động bất thường.

Cuối cùng, ông Lê Minh Khái lưu ý về việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất để triển khai các biện pháp quản lý và điều hành giá của các cơ quan Trung ương và địa phương phù hợp, nhanh nhất và khả thi.

[question] CPI tăng bao nhiêu so với cùng kỳ năm trước?,Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các Bộ, ngành làm gì để kiểm soát lạm phát?