Phong Điền - Địa điểm sắp trở thành thị xã mới ở TT-Huế

Huyện Phong Điền đang tiến tới trở thành thị xã mới ở TT-Huế

Phong Điền - Huyện phía Bắc tỉnh TT-Huế

Phong Điền - Huyện phía Bắc tỉnh TT-Huế, nằm ở cửa ngõ của tỉnh với tuyến Quốc lộ 1 và đường sắt Bắc - Nam chạy qua. Với sự phát triển kinh tế xã hội nổi bật, huyện này đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và du khách.

Chương trình phát triển đô thị, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính và đào tạo nguồn nhân lực

Chương trình phát triển đô thị, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính và đào tạo nguồn nhân lực là những chương trình trọng điểm đang được huyện Phong Điền tập trung thực hiện. Đặc biệt, Khu công nghiệp Phong Điền đã thu hút nhiều dự án đầu tư, mang lại việc làm cho hàng ngàn lao động.

Huyện cũng đang mở rộng các cụm công nghiệp như Cụm công nghiệp Sơn Xuân Mỹ, Cụm công nghiệp Điền Lộc 2 và điều chỉnh mở rộng Cụm công nghiệp Điền Lộc. Đồng thời, huyện cũng đang triển khai quy hoạch và kêu gọi đầu tư vào phát triển du lịch, dịch vụ. Các dự án như Khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Tân, Trung tâm thương mại An Lỗ và làng cổ Phước Tích đang được đẩy mạnh.

Hạ tầng y tế và giáo dục

Hạ tầng y tế và giáo dục của huyện cũng được đảm bảo về chất lượng và cơ sở vật chất. Huyện cũng đang đầu tư chỉnh trang và phát triển hạ tầng đô thị, tạo nên một bộ mặt đô thị mới và khởi sắc.

Mục tiêu trở thành thị xã

Năm 2024, huyện Phong Điền đặt mục tiêu nâng cao tiêu chí đô thị loại IV và thực hiện các dự án trọng điểm để trở thành thị xã. Điều này gắn liền với việc TT-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Theo quy hoạch tỉnh TT-Huế, đến năm 2025, TT-Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với 9 đơn vị hành chính gồm 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện. Huyện Phong Điền là một trong những đơn vị dự kiến trở thành thị xã mới.

Với sự phát triển đa dạng và tiềm năng kinh tế, huyện Phong Điền đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và du khách. Đây là địa điểm đáng chú ý trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh TT-Huế.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Huyện Phong Điền đang tập trung phát triển các lĩnh vực nào?,Khu công nghiệp Phong Điền đã thu hút được bao nhiêu dự án đầu tư?