PV Drilling (PVD) bị phạt và truy thu thuế hơn 4 tỷ đồng: Tổng kết kinh doanh 2023 vượt kế hoạch

PV Drilling (PVD) bị phạt và truy thu thuế hơn 4 tỷ đồng
PV Drilling (PVD) bị phạt và truy thu thuế hơn 4 tỷ đồng: Tổng kết kinh doanh 2023 vượt kế hoạch

PV Drilling (PVD) vừa bị xử phạt và truy thu thuế hơn 4 tỷ đồng

PV Drilling (PVD) - một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực khoan và dịch vụ khoan dầu khí - vừa nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Cục thuế doanh nghiệp lớn - Tổng cục Thuế. Theo đó, tổng số thuế truy thu, tiền phạt và số tiền chậm nộp của PV Drilling lên đến gần 4,2 tỷ đồng.

Theo quyết định, PV Drilling đã vi phạm hành chính bằng cách khai sai căn cứ tính thuế hoặc số tiền thuế được khấu trừ, dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Tuy nhiên, các nghiệp vụ kinh tế của công ty đã được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ kế toán. Ngoài ra, PV Drilling cũng đã khai sai số tiền thuế được khấu trừ, nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Vì vi phạm này, PV Drilling bị xử phạt hành chính số tiền hơn 691 triệu đồng. Công ty cũng phải khắc phục hậu quả bằng việc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào Ngân sách Nhà nước, với số tiền hơn 3,1 tỷ đồng. Ngoài ra, PV Drilling còn phải trả tiền chậm nộp thuế, với số tiền hơn 370 triệu đồng. Cục thuế doanh nghiệp lớn đã yêu cầu PV Drilling tuân thủ nghiêm chỉnh quyết định xử phạt này, và quyết định có hiệu lực từ ngày 29/12/2023.

PV Drilling vượt kế hoạch kinh doanh năm 2023

Không chỉ gặp khó khăn về việc xử phạt và truy thu thuế, PV Drilling cũng đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2023. Theo đó, công ty đã vượt kế hoạch kinh doanh đề ra. Doanh thu ước đạt 5.900 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra hơn 10%. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 400 tỷ đồng, gấp 4 lần mục tiêu cả năm và vượt xa mức lỗ 155 tỷ đồng năm 2022. Trong quý 4/2023, PV Drilling ước tính đạt lãi ròng 56 tỷ đồng.

Các con số ấn tượng này cho thấy sự cải thiện đáng kể trong hoạt động kinh doanh của PV Drilling. Công ty đã đạt được hiệu quả tài chính tích cực và quản lý tài chính hiệu quả, dẫn đến sự tăng trưởng ổn định trong doanh thu và lợi nhuận. Điều này chứng tỏ nỗ lực và sự chuyên nghiệp của PV Drilling trong việc khắc phục khó khăn và tạo ra giá trị cho cổ đông và ngành công nghiệp dầu khí nói chung.

Lợi ích từ kết quả kinh doanh tốt

Trên cơ sở kết quả kinh doanh tốt, PV Drilling cũng nhận được một số lợi ích. Cụ thể, công ty sẽ được giảm lỗ số tiền gần 178 tỷ đồng và giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau gần 439 triệu đồng.

PV Drilling đã chứng minh sự định hướng và năng lực của mình trong lĩnh vực khoan và dịch vụ khoan dầu khí. Với kết quả kinh doanh ấn tượng và khả năng khắc phục khó khăn, công ty đang tạo dựng được vị thế vững chắc và tiếp tục phát triển trong ngành công nghiệp dầu khí.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) đã bị phạt vì vi phạm hành chính về thuế như thế nào?,Kết quả kinh doanh của PV Drilling trong năm 2023 như thế nào so với kế hoạch?