PV Power vượt kế hoạch doanh thu trong tháng đầu năm

PV Power ước đạt trên 2.000 tỷ đồng trong doanh thu trong tháng đầu năm
PV Power đã đạt doanh thu 2.015 tỷ đồng trong tháng 1, vượt kế hoạch và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, công ty đặt mục tiêu doanh thu 2.156 tỷ đồng trong tháng 2.

PV Power, công ty điện lực dầu khí hàng đầu Việt Nam

PV Power, công ty điện lực dầu khí hàng đầu Việt Nam, đã công bố kết quả kinh doanh ước tính trong tháng 1/2024. Theo đó, doanh thu ước đạt 2.015 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một thành tựu đáng chú ý cho PV Power.

Đáng chú ý, nhà máy điện Vũng Áng 1 đã đóng góp 1.007 tỷ đồng doanh thu, trong khi nhà máy điện Cà Mau 1&2 đóng góp 843,5 tỷ đồng.

Sự đóng góp lớn từ các nhà máy này đã giúp PV Power vượt kế hoạch doanh thu trong tháng đầu năm.

Trong tháng 1, doanh thu bán điện của PV Power đạt 1.971 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng phát điện đạt 1.232 triệu kWh. Tháng 1 được coi là thời điểm mùa khô tại Miền Bắc và Miền Nam, cuối mùa mưa và bắt đầu chuyển sang mùa khô ở Miền Trung. Giá điện thị trường toàn phần FMP bình quân dự kiến khoảng 1.450 VNĐ/kWh.

Các nhà máy điện của PV Power đã hoạt động hiệu quả trong tháng 1.

Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 đã đáp ứng yêu cầu vận hành, trong khi nhà máy điện Vũng Áng 1 đã chào giá vận hành cân đối hiệu quả và đạt sản lượng tương đối cao, đạt hơn 625 triệu kWh. Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 đã hoàn thành công tác trung tu và đang vận hành phục vụ thử nghiệm sau trung tu. Trong khi đó, nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đã chủ động chào giá vận hành tại các thời điểm giá thị trường cao.

Tuy nhiên, PV Power cũng gặp một số khó khăn trong tháng 1.

Nhà máy điện Đakđrinh đã giao tăng sản lượng điện lên rất cao, ảnh hưởng đến hiệu quả lợi nhuận của nhà máy. Nhà máy điện Hủa Na cũng phải chào giá vận hành cân đối tối ưu lợi nhuận và giữ nước cho giai đoạn vận hành mùa nắng nóng có giá thị trường cao.

PV Power cũng đã công bố mục tiêu doanh thu cho tháng 2.

Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 2.156 tỷ đồng, với sản lượng điện dự kiến đạt 1.154 triệu kWh. Đây là một mục tiêu khá thách thức, nhưng PV Power tin rằng với hiệu quả vận hành của các nhà máy điện và tăng trưởng của thị trường, mục tiêu này có thể được đạt được.

PV Power cũng đã công bố kế hoạch kinh doanh cả năm 2024.

Tổng doanh thu dự kiến đạt 23.960 tỷ đồng, giảm 22% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 929 tỷ đồng. Mục tiêu tổng sản lượng điện sản xuất cả năm là 16,7 tỷ kWh.

PV Power đã đạt được kết quả khả quan trong tháng đầu năm và đặt mục tiêu thách thức cho tháng tiếp theo.

Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được kế hoạch kinh doanh cả năm và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của ngành điện lực Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Nhà máy điện nào đóng góp nhiều nhất vào doanh thu của PV Power trong tháng 1/2024?,Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ tổng thể EPC dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 so với kế hoạch như thế nào?