PVFCCo Bổ Nhiệm Chủ Tịch Mới, Hứa Hẹn Cổ Tức Hấp Dẫn Cho Năm 2023

PVFCCo công bố kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt 20% cho năm 2023, tương đương gần 800 tỷ đồng, sau một năm kinh doanh thành công.

Đổi Mới Lãnh Đạo, Hướng Tới Tương Lai

PVFCCo, một trong những công ty hàng đầu trong ngành phân bón và hóa chất dầu khí, đã công bố những thay đổi quan trọng trong cấu trúc lãnh đạo cũng như kế hoạch chi trả cổ tức hấp dẫn cho năm 2023.

Thành Tích Ấn Tượng, Kế Hoạch Cổ Tức Hấp Dẫn

PVFCCo đã công bố kết quả kinh doanh ấn tượng cho năm 2023, với sản lượng sản xuất Urê đạt 815,54 nghìn tấn, vượt 104% kế hoạch, và 121,13 nghìn tấn NPK, đạt 101% kế hoạch. Tổng sản lượng kinh doanh các mặt hàng phân bón đạt gần 1,3 triệu tấn, bao gồm 879.000 tấn Đạm Phú Mỹ, 138.000 tấn NPK Phú Mỹ và 266.000 tấn các loại phân bón khác, cùng khoảng 118.000 tấn hóa chất. Tổng doanh thu đạt 14.037 tỷ đồng, với lợi nhuận trước thuế 690 tỷ đồng.

Dự Báo và Thách Thức của Năm 2024

PVFCCo không ngừng đặt ra mục tiêu mới cho năm 2024, với kế hoạch sản xuất 850 nghìn tấn Urê và 143.000 tấn NPK. Mặc dù dự kiến giá bán sẽ giảm, công ty vẫn đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 12.755 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 660 tỷ đồng, cùng với kế hoạch chia cổ tức ở mức 15%. Đây là những mục tiêu thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực và cam kết lớn từ phía công ty để tiếp tục duy trì và phát triển thành công.

Với những bước đi vững chắc và chiến lược kinh doanh hiệu quả, PVFCCo hứa hẹn sẽ tiếp tục là một trong những công ty hàng đầu trong ngành phân bón và hóa chất dầu khí, mang lại giá trị bền vững cho cổ đông và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Ông Nguyễn Xuân Hòa được bầu vào vị trí nào trong HĐQT của PVFCCo?,PVFCCo dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt ở tỷ lệ bao nhiêu phần trăm cho năm 2023?