PVN Đạt Kỷ Lục Kinh Doanh Mới: Doanh Thu 943 Nghìn Tỷ Tương Đương 9,2% GDP, Lợi Nhuận 54.500 Tỷ Đồng

PVN lập một loạt kỷ lục kinh doanh mới: Doanh thu 943 nghìn tỷ tương đương 9,2% GDP, lợi nhuận 54.500 tỷ đồng
PVN vượt kế hoạch doanh thu năm 2023 và thiết lập kỷ lục mới, đồng thời đặt mục tiêu cao hơn cho năm 2024.

PVN Tạo Kỷ Lục Kinh Doanh Mới: Doanh Thu 943 Nghìn Tỷ Tương Đương 9,2% GDP, Lợi Nhuận 54.500 Tỷ Đồng

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ cho năm 2024. PVN đã vượt qua các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao và thiết lập những kỷ lục mới về sản xuất kinh doanh trong lịch sử 62 năm truyền thống của ngành Dầu khí.

Doanh thu toàn Tập đoàn đạt 942,8 nghìn tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 39% và cao hơn 11,6 nghìn tỷ đồng so với kỷ lục năm 2022 (931,2 nghìn tỷ đồng), tương đương 9,2% GDP cả nước.

Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 151,8 nghìn tỷ đồng, vượt 94% kế hoạch năm và chiếm khoảng 9,4% tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2023.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn đã hoàn thành kế hoạch cả năm trước 4 tháng và đạt 54,5 nghìn tỷ đồng, vượt 57,0% kế hoạch năm.

Sản lượng khai thác dầu đã hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 9 ngày và đạt 10,41 triệu tấn, vượt 12,1% kế hoạch năm. Trong đó, khai thác dầu trong nước đã hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 18 ngày và đạt 8,63 triệu tấn, vượt 14,7% kế hoạch năm, giảm 3,9% so với năm 2022. Đây là mức suy giảm thấp nhất so với mức trung bình của giai đoạn 2020-2022 là 7,0%/năm và giai đoạn 2016-2022 là 10%/năm, thể hiện nỗ lực rất lớn của Tập đoàn trong việc áp dụng hiệu quả giải pháp kỹ thuật để duy trì và ổn định sản lượng khai thác dầu trong bối cảnh hầu hết các lô/mỏ hiện nay đều suy giảm sản lượng tự nhiên.

Sản lượng khai thác khí đạt 7,47 tỷ m3, vượt 25,7% so với kế hoạch Ủy ban giao và bằng 92% so với khả năng khai thác của Tập đoàn. Hệ thống các đường ống và nhà máy xử lý khí đã được vận hành an toàn, cung cấp tối đa theo nhu cầu của các hộ tiêu thụ. Sản lượng khí khô năm 2023 đạt 7,18 tỷ m3, vượt 23,2% kế hoạch năm Ủy ban giao và bằng 92% so với khả năng cung cấp của Tập đoàn.

Các nhà máy đạm hoạt động từ 114-115% công suất. Sản xuất đạm đã hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 2 ngày. Tính chung cả năm, sản lượng đạm sản xuất đạt 1,76 triệu tấn, vượt 10,3% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng đạm hạt đục đạt 950 nghìn tấn - mức kỷ lục kể từ khi Tập đoàn có tấn sản phẩm đạm hạt đục đầu tiên (ngày 29/01/2012) đến nay.

Các nhà máy lọc dầu hoạt động 105-112% công suất. Sản xuất xăng dầu (không gồm NSRP) đã hoàn thành kế hoạch Chính phủ giao trước 2 tháng 25 ngày. Tính chung cả năm, sản xuất xăng dầu đạt 7,36 triệu tấn, vượt 33,2% kế hoạch năm và tăng 5,8% so với năm 2022, đạt mức kỷ lục cao nhất kể từ khi Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đi vào vận hành thương mại từ ngày 01/6/2010 đến nay, cao hơn 400 nghìn tấn so với mức kỷ lục năm 2022 đã thiết lập.

PVN đã mở rộng hoạt động kinh doanh xăng dầu với 762 cửa hàng xăng dầu vào cuối năm 2023, hoàn thành và vượt mức mục tiêu kế hoạch 5 năm trước 2 năm. Kinh doanh xăng dầu toàn PVN đạt 11,40 triệu tấn, vượt 26% kế hoạch năm và tăng 11,2% so với năm 2022.

Chất lượng hoạt động dịch vụ kỹ thuật dầu khí năm 2023 đã được nâng cao, PVN đã ký thêm nhiều hợp đồng có giá trị lớn với các đối tác nước ngoài để thực hiện dự án công nghiệp - năng lượng tái tạo. Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), đơn vị thành viên của PVN, là nhà đầu tư đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường tin tưởng trao Quyết định chấp thuận hoạt động quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển trên thềm lục địa Việt Nam. Doanh thu khối đơn vị dịch vụ của Tập đoàn năm 2023 đạt 94,4 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2022 (80,5 nghìn tỷ đồng).

Năm 2024, PVN đặt mục tiêu cao hơn và áp lực cao hơn so với kế hoạch năm 2023. Mục tiêu bao gồm gia tăng trữ lượng dầu khí toàn Tập đoàn lên 12-18 triệu tấn quy dầu, khai thác

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đạt được những kỷ lục kinh doanh nào trong năm 2023?,Mục tiêu chính của PVN trong năm 2024 là gì?