Quá trình từ lúc là F0 cho đến khi trở thành NĐT chuyên nghiệp

  1. FOMO - Sợ lỡ kèo
Không đặt lệnh không chịu được, cứ xanh dài tím trần là mua, cứ gap giảm là mua, mắt không thể rời bảng điện, không chịu được khi thấy người khác khoe lãi, vv... Đó đều là FOMO.
  1. FOJI - Sợ bắt kèo

FOMO nhiều sớm muộn sẽ đu đỉnh, rồi lỗ nặng và sợ hãi, thế là thành FOJI. Do bị ám ảnh bởi những lần thua trước, lần này dù có điểm vào đẹp cũng không dám đặt lệnh nữa.

  1. JOJI - Sướng vì kèo

Sau nhiều lần FOMO FOJI, nếu NĐT vẫn lì lợm trụ lại thị trường, nghiêm túc tự phê bình kiểm điểm, khắc phục phương pháp phân tích và quản trị rủi ro, dần dần sẽ kiếm được lợi nhuận và rất tự tin mỗi khi vào lệnh. Đúng thì sướng, sai thì vui vẻ cắt lỗ hoặc bình tĩnh sửa sai.

  1. JOMO - Sướng kệ kèo

Cảnh giới tối thượng trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. 1 năm có khi chỉ mua bán đôi ba lần. Không ngắm bảng điện, không soi biểu đồ nhiều, không tìm kèo lướt T+. Mua xong xoá app đi làm việc khác.

Hành trình trưởng thành nào cũng đầy mồ hôi nước mắt. Chúc ACE vững tâm bền chí chiến đấu với thị trường nhé.

Tác giả: Jack Charles

Nguồn: Cộng đồng đầu tư Infina (Offcial Group)

Tham gia cộng đồng đầu tư Infina để cùng học hỏi và trao đổi thêm nhiều kiến thức