Quận 4 - Khu vực nhỏ nhất Việt Nam với nguồn thu ngân sách ngang một tỉnh

Quận nhỏ nhất Việt Nam, rộng chỉ 4km2, số thu ngân sách ngang một tỉnh
Quận 4, một quận nội thành nhỏ bé ở TP HCM, với diện tích chỉ 4,17 km2, đã đạt được mức thu ngân sách đáng kinh ngạc, ngang bằng một tỉnh lớn như Điện Biên.

Quận 4 - Một quận nội thành nhỏ bé ở phía Nam TP HCM

Nổi tiếng với diện tích nhỏ nhất trong tất cả các quận, huyện và thành phố, chỉ có quy mô 4,17 km2. Mặc dù diện tích nhỏ, nhưng quận 4 đã đạt được một thành tựu đáng kinh ngạc về thu ngân sách, ngang bằng một tỉnh lớn như Điện Biên.

Thành tựu về thu ngân sách

Theo số liệu, vào năm 2023, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Quận 4 đạt 121,21%, tức là hơn 1.578 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ. Mức thu này ngang với tỉnh Điện Biên (1.570 tỷ đồng); bằng tổng thu ngân sách nhà nước của TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2023 đạt hơn 1.587 tỷ đồng.

Trong đó, thu thuế công thương nghiệp Quận 4 năm nay đạt hơn 959 tỷ đồng, vượt dự toán pháp lệnh năm, tăng trên 7% so với cùng kỳ. Ngoài ra, các sắc thuế khác như thuế thu nhập cá nhân, thuế đất… đều tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Các chỉ tiêu kinh tế khác

Ngoài thành tựu về thu ngân sách, Quận 4 cũng đã đạt và vượt qua hầu hết các chỉ tiêu kinh tế khác. Giá trị ngành dịch vụ đạt 101,3%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 100,1%. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 97%, vượt chỉ tiêu Thành phố giao…

Mục tiêu phấn đấu trong năm 2024

Trong năm 2024, Quận 4 đã đặt ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành 14 chỉ tiêu quan trọng. Một số chỉ tiêu đáng chú ý bao gồm: tăng bình quân hàng năm giá trị dịch vụ từ 12% và chiếm tỷ trọng trên 90%; vượt chỉ tiêu Thành phố giao 5% về thu ngân sách Nhà nước; tăng 5% tốc độ thu ngân sách Nhà nước; đạt chuẩn đô thị văn minh cho 70% phường; tạo việc làm mới cho 5.100 lao động mỗi năm; giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chỉ tiêu Thành phố giao; đạt tỷ lệ hài lòng của người dân trên 95%; giải quyết hồ sơ đúng hạn trên 95%…

Phát triển hạ tầng giao thông

Quận 4 không chỉ nổi tiếng với thành tựu kinh tế mà còn với việc phát triển hạ tầng giao thông. Với 7 cây cầu hiện đại và nhiều cầu mới đang được xây dựng, quận 4 đã kết nối và phát triển kinh tế - xã hội. Những thành tựu trong chỉnh trang kiến thiết đô thị đã tạo nên một diện mạo mới cho Quận 4.

Mặc dù diện tích nhỏ nhưng Quận 4 đã chứng minh sức mạnh và tiềm năng phát triển. Với tốc độ tăng trưởng ấn tượng và các chỉ tiêu đáng kinh ngạc, Quận 4 đang trở thành một điểm sáng trong nền kinh tế TP HCM và cả nước.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Quận 4 đặt mục tiêu nào cho năm 2024?,Cơ cấu kinh tế của Quận 4 tập trung vào ngành gì?