Quản lý ngân quỹ nhà nước: Chiến lược và hiệu quả

Quản lý 800.000 tỷ đồng ngân quỹ ra sao?
Khám phá cách Kho bạc Nhà nước (KBNN) quản lý hơn 800.000 tỷ đồng ngân quỹ nhà nước và đạt hiệu quả cao thông qua việc đầu tư, huy động vốn và giải ngân vốn đầu tư công.

Quản lý ngân quỹ nhà nước

Quản lý ngân quỹ nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Kho bạc Nhà nước (KBNN). Hiện nay, KBNN đang quản lý hơn 800.000 tỷ đồng ngân quỹ, bao gồm các nguồn cải cách tiền lương, chi chuyển nguồn, tồn quỹ ngân sách trung ương, địa phương, quỹ tài chính và nhiều nguồn khác. Để đảm bảo hiệu quả quản lý ngân quỹ, KBNN đã áp dụng một số giải pháp đáng chú ý.

Chiến lược đầu tư và huy động vốn

Bà Trần Thị Huệ, Phó Tổng giám đốc KBNN, cho biết KBNN có trách nhiệm quản lý dòng tiền và đảm bảo thanh toán ngân sách nhà nước. Trước đây, tồn dư ngân quỹ chỉ được gửi tiết kiệm ngân hàng không kỳ hạn. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả quản lý ngân quỹ, KBNN đã thay đổi chiến lược và ưu tiên sử dụng tồn dư ngân quỹ cho chi ngân sách trung ương và địa phương. Số tiền còn lại được KBNN đầu tư thông qua việc mua lại trái phiếu Chính phủ và gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại nhà nước theo phương thức đấu giá lãi suất.

Theo bà Huệ, từ năm 2017 đến nay, hoạt động quản lý ngân quỹ nhà nước đã giúp KBNN nộp ngân sách nhà nước khoảng 23.000 tỷ đồng. Năm 2023, KBNN đã nộp vào ngân sách hơn 6.800 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với năm 2022. Điều này chủ yếu nhờ vào việc lãi suất ngân hàng cao và hoạt động mua lại trái phiếu Chính phủ.

Giải ngân vốn đầu tư công

Trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công chậm và tồn ngân quỹ nhà nước cao, KBNN đã đề xuất giải pháp huy động vốn chi phí hợp lý và duy trì thị trường trái phiếu hoạt động ổn định. Năm 2023, KBNN đã huy động được 298.476 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với lãi suất phát hành trung bình 3,2%/năm và kỳ hạn trung bình 12,5 năm.

Trong 2 năm 2023-2024, khối lượng trả nợ của ngân sách trung ương dự kiến khoảng 600.000 tỷ đồng. Do đó, KBNN sẽ trình cơ quan chức năng phương án huy động vốn để đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước.

Đẩy nhanh vốn đầu tư công

KBNN đã yêu cầu các thành viên chấp hành đúng quy định về phương thức gửi và thời gian xử lý hồ sơ để đẩy nhanh vốn đầu tư công. Đồng thời, không yêu cầu khách hàng giao dịch bổ sung hoặc hoàn thiện hồ sơ quá một lần. Điều này giúp KBNN xử lý hàng ngàn hồ sơ giải ngân vốn đầu tư công mỗi ngày, tăng gấp 2 lần so với ngày thường.

Hiệu quả và đổi mới trong quản lý ngân quỹ nhà nước

KBNN đã đạt được nhiều thành tựu trong quản lý ngân quỹ nhà nước. Hiện nay, thu chi ngân sách đã đạt gần 100% không sử dụng tiền mặt. Năm 2023, số thu chi ngân sách bằng tiền mặt tại hệ thống KBNN chỉ còn gần 0,07% so với tổng thu. Điều này cho thấy sự hiệu quả và đổi mới trong quản lý ngân quỹ của KBNN.

Tổng kết

KBNN đã thành công trong việc quản lý hơn 800.000 tỷ đồng ngân quỹ nhà nước và đạt hiệu quả cao thông qua việc đầu tư, huy động vốn và giải ngân vốn đầu tư công. Chiến lược và các giải pháp của KBNN đã giúp đảm bảo thanh toán ngân sách nhà nước và tạo nguồn thu nghiệp vụ lớn.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Số tiền ngân quỹ hiện đạt bao nhiêu tỷ đồng và bao gồm những nguồn gì?,KBNN đã nộp vào ngân sách nhà nước bao nhiêu tỷ đồng từ năm 2017 đến nay?