Quảng Nam - Hành trình trở thành thành phố trung tâm kinh tế miền Trung vào năm 2050

Thủ phủ công nghiệp miền Trung muốn lên thành phố vào năm 2050: Tình hình kinh tế ra sao?
Quảng Nam - Hành trình trở thành thành phố trung tâm kinh tế miền Trung vào năm 2050

Quảng Nam đã phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế với tầm nhìn đến năm 2050

Quảng Nam đã phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế với tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh này đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương, đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia và trở thành trung tâm du lịch quốc tế.

Quảng Nam - Mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2050

Quảng Nam, một tỉnh nằm ở miền Trung Việt Nam, đang đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2050. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh này trong thời kỳ 2021-2030, với tầm nhìn đến năm 2050.Quy hoạch đã được phê duyệt tập trung vào việc tận dụng các tiềm năng và lợi thế của Quảng Nam một cách chủ động và sáng tạo. Tỉnh này cam kết không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xanh, hài hòa với tự nhiên. Mục tiêu cuối cùng là đạt được mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.Để đạt được mục tiêu này, Quảng Nam sẽ kết hợp giữa nội lực và ngoại lực, tập trung vào một số ngành công nghiệp dẫn đầu cả nước như công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí, công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp và dược liệu, công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng, và dịch vụ du lịch.Ngoài ra, Quảng Nam cũng sẽ chặt chẽ kết hợp giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo, an sinh xã hội và giảm nghèo. Tỉnh này sẽ tập trung vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống và đẩy mạnh tiến bộ và công bằng xã hội.Một yếu tố quan trọng trong quy hoạch phát triển kinh tế của Quảng Nam là nhân tố con người. Tỉnh này coi con người là trung tâm và nguồn lực quan trọng nhất để đạt được sự phát triển. Quảng Nam mong muốn khơi dậy khát vọng xây dựng một quê hương phồn vinh và hạnh phúc, và phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa truyền thống và ý chí tự lực, tự cường của người dân.Mục tiêu tổng quát của Quảng Nam đến năm 2030 là trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước và cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tỉnh này cũng đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới hạ tầng hiện đại và phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ và du lịch.Tầm nhìn của Quảng Nam đến năm 2050 là trở thành một thành phố toàn diện, hiện đại và bền vững, mang đậm bản chất văn hóa đặc trưng của người dân Quảng Nam. Tỉnh này hy vọng trở thành thành phố trực thuộc trung ương, đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia và trở thành trung tâm du lịch quốc tế quan trọng.Năm 2023, Quảng Nam đã gặp khó khăn trong ngành công nghiệp, dẫn đến giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, tổng lượt khách tham quan và lưu trú tại Quảng Nam đã tăng mạnh và doanh thu du lịch cũng đã đạt mức cao. Tuy nhiên, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh trong năm 2023 dự kiến chỉ đạt khoảng 71,6% so với cùng kỳ năm trước.Chủ tịch Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh, đã khẳng định rằng năm 2024, tỉnh sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thành quy hoạch chung của tỉnh và triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Quảng Nam cũng sẽ thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng để thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp.Năm 2024, Quảng Nam đặt mục tiêu tăng trưởng sản phẩm trên địa bàn, tỷ lệ vốn đầu tư/GRDP và thu ngân sách trên địa bàn. Tỉnh cũng đặt mục tiêu giảm số hộ nghèo, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo và tăng số lao động có việc làm mới.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tỉnh Quảng Nam đang có kế hoạch phát triển những ngành công nghiệp nào?,Tại sao tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Nam đã giảm trong năm 2023?