Quảng Nam: Hoàn trên 1.000 tỷ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp (10-7)

Quảng Nam: Hoàn trên 1.000 tỷ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp (10-7)

Trong 7 tháng năm 2023, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã giải quyết 145 hồ sơ hoàn thuế với số tiền thuế được hoàn là 1.022 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Quảng Nam: Hoàn trên 1.000 tỷ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp (10-7)

Quảng Nam là một trong những tỉnh miền Trung của Việt Nam, nằm ở vùng kinh tế trọng điểm của đất nước. Trong 7 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã có những đóng góp đáng kể trong việc hoàn thuế cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho họ phát triển sản xuất kinh doanh.

Trong số đó, có 94 hồ sơ được giải quyết hoàn trong vòng 5 ngày làm việc, sớm hơn 1 ngày so với quy định, chiếm tỷ lệ 75%. Đồng thời, 19 hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau cũng được giải quyết trong vòng 35 ngày, sớm hơn 5 ngày so với quy định, chiếm tỷ lệ 58%.

Theo số liệu từ Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, trong thời gian trên, đã có 145 hồ sơ hoàn thuế được giải quyết. Tổng số tiền thuế được hoàn là 1.022 tỷ đồng. Đáng chú ý, tất cả các hồ sơ hoàn thuế đều được giải quyết đúng quy định, không có hồ sơ chậm trễ kéo dài. Điều này đã giúp doanh nghiệp có dòng vốn để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã ban hành 126 quyết định hoàn thuế đảm bảo đúng quy định.

Để đảm bảo tính nghiêm minh và công bằng của pháp luật trong hoàn thuế, Cục Thuế tỉnh đã tăng cường thanh tra những hồ sơ mà người nộp thuế kinh doanh mặt hàng có yếu tố rủi ro như xuất khẩu nông-lâm-thủy-hải sản, linh kiện điện tử, gỗ, dăm gỗ và các ngành hàng khác. Đồng thời, cũng tiến hành thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, người nộp thuế có dấu hiệu nghi vấn sai phạm, đặc biệt là những trường hợp có doanh thu tăng đột biến, hoàn thuế xuất khẩu với số thuế lớn nhưng không tương xứng với năng lực sản xuất kinh doanh, hoàn thuế đối với dự án đầu tư mới, doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ nhưng vẫn mở rộng đầu tư, các trường hợp có số thuế âm liên tục trong nhiều tháng nhưng không đề nghị hoàn, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn.

Để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cũng chú trọng đến việc phân công cán bộ trực tiếp làm công tác hoàn thuế.

Ngoài việc hoàn thuế cho doanh nghiệp, cơ quan thuế cũng đã thực hiện chính sách gia hạn nộp thuế để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Đến ngày 10/8/2023, đã có hơn 1.846,4 tỷ đồng được gia hạn nộp thuế. Trong đó, có 888,4 tỷ đồng gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ, bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, tiền thuê đất. Ngoài ra, cũng đã gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước của Tập đoàn ô tô Chu Lai - Trường Hải với số tiền là 958 tỷ đồng.

Nhờ những nỗ lực của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, việc hoàn thuế và gia hạn nộp thuế đã giúp doanh nghiệp và người dân có điều kiện thuận lợi hơn trong việc phát triển kinh tế và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.
[question] Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã hoàn trả bao nhiêu tỷ đồng tiền thuế cho các doanh nghiệp?,Theo chính sách gia hạn nộp thuế của Chính phủ, cơ quan thuế đã gia hạn tổng cộng bao nhiêu tỷ đồng?