Quảng Nam: Tăng trưởng kinh tế thấp thứ 2/63 tỉnh, thành phố

Trong 9 tháng năm 2023, tỉnh Quảng Nam đạt mức tăng trưởng kinh tế thấp thứ 2/63 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch vẫn là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quảng Nam, một tỉnh nằm ở miền Trung Việt Nam, đã ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế thấp thứ 2/63 tỉnh, thành phố trong 9 tháng đầu năm 2023.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đã giảm 8,76% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với tốc độ tăng trưởng giảm hơn 25%. Đặc biệt, ngành công nghiệp ô tô và công nghiệp chế biến chế tạo cũng đã giảm mạnh.

Không phải tất cả đều xấu.

Trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam, hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch đã ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Trong 9 tháng, lượng khách tham quan và lưu trú đã tăng cao so với cùng kỳ, đạt hơn 6,4 triệu lượt khách. Đặc biệt, lượng khách quốc tế đã tăng mạnh, với hơn 3 triệu lượt khách, gấp 8 lần so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch của tỉnh cũng đạt 6.590 tỷ đồng.

Tuy mức tăng trưởng kinh tế của Quảng Nam không cao, nhưng tỉnh vẫn đứng thứ 23/63 tỉnh, thành phố trên cả nước về quy mô GRDP.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 9 ước đạt trên 13.648 tỷ đồng, bằng 51% dự toán, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2022. Trong 9 tháng năm 2023, tổng vốn đầu tư công giải ngân trên địa bàn tỉnh là 4.060 tỷ đồng, đạt 43,8%.

Để giải quyết các khó khăn và vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Quảng Nam đã thành lập các Tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn tại các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hưng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, hiện vẫn có nhiều dự án trọng điểm có nguồn kinh phí lớn đang chậm tiến độ thi công. Ông cho biết: "Một số dự án như đường vùng Đông huyện Duy Xuyên, cầu Tam Tiến tại huyện Núi Thành, các tuyến ĐH1 và ĐH lên vùng cao huyện Phước Sơn, đường vào xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My... Đây là những dự án có vốn đầu tư rất lớn nhưng thi công chậm tiến độ, tồn tại nhiều vấn đề rất bức xúc. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án này đều vướng. Ngoài ra, hiện nay các dự án đều thiếu nguồn khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, đây không phải là lý do để biện minh cho sự chậm trễ tại các dự án. Theo nguyên tắc, nếu để chậm tiến độ triển khai các dự án thì phải xử phạt hợp đồng. Không thể nào cứ để chậm trễ mãi và có dấu hiệu nhà thầu không chịu làm".

Mặc dù Quảng Nam đang gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, nhưng với sự tăng trưởng tích cực của hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch, tỉnh đang có cơ hội để khắc phục tình hình và đạt được mức tăng trưởng kinh tế cao hơn trong tương lai.

[question] Tại sao ngành công nghiệp giảm tăng trưởng mạnh trong tỉnh Quảng Nam?,Những dự án trọng điểm nào đang gặp khó khăn và chậm tiến độ thi công trong tỉnh Quảng Nam?