Quảng Ngãi đề xuất đầu tư 4.000 tỷ đồng xây dựng hồ chứa nước để phục vụ nông nghiệp

Tỉnh Quảng Ngãi đề xuất xây dựng Hồ Thượng Sông Vệ với mục tiêu cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Quảng Ngãi đề xuất đầu tư 4.000 tỷ đồng xây dựng hồ chứa nước để phục vụ nông nghiệp

Tỉnh Quảng Ngãi đã đề xuất xây dựng công trình Hồ Thượng Sông Vệ với mục tiêu cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho khoảng 11.300 ha vùng hạ lưu sông Vệ thuộc các huyện Ba Tơ, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Tư Nghĩa và thị xã Đức Phổ. Đồng thời, dự án cũng nhằm cung cấp nước cho nuôi trồng thủy sản vùng cát huyện Mộ Đức và thị xã Đức Phổ với diện tích nuôi trồng 350 ha. Ngoài ra, dự án còn mục tiêu tiếp nước vào hồ chứa nước Núi Ngang để cung cấp nước tưới nông nghiệp, sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản, và đóng góp vào việc cải tạo môi trường sinh thái trong vùng dự án.

Quảng Ngãi đề xuất đầu tư 4.000 tỷ đồng xây dựng hồ chứa nước để phục vụ nông nghiệp

Dự án Hồ Thượng Sông Vệ dự kiến sẽ được xây dựng tại huyện Ba Tơ với quy mô dung tích khoảng 140 triệu m3, bao gồm đập dâng hạ lưu hồ chứa nước và hệ thống kênh tưới. Tổng mức đầu tư dự kiến cho dự án này là 4.000 tỷ đồng, được kế hoạch từ nguồn vốn ngân sách trung ương. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2023 đến 2030.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: "Nhu cầu sử dụng nước của tỉnh hiện nay và trong tương lai là rất lớn. Trong các tháng mùa khô, vùng hạ du sông Vệ và phía Nam của tỉnh thường xuyên gặp hạn hán, thiếu nước, không đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp". Ông cũng nhấn mạnh rằng việc xây dựng hồ chứa nước sẽ giúp đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản trong khu vực.

Dự án Hồ Thượng Sông Vệ không chỉ có ý nghĩa quan trọng về việc đảm bảo nước cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, mà còn góp phần vào việc cải tạo môi trường sinh thái trong vùng. Đồng thời, dự án cũng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch và phát điện.

Để thực hiện dự án này, Quảng Ngãi đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2023 - 2025, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư và hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư. Trong giai đoạn 2026 - 2030, dự án sẽ được thực hiện và hoàn thành.

Dự án Hồ Thượng Sông Vệ là một bước quan trọng trong việc đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tại Quảng Ngãi. Hy vọng rằng việc xây dựng hồ chứa nước này sẽ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và đóng góp vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

[question] Mục tiêu chính của dự án Hồ Thượng Sông Vệ là gì?,Dự án sẽ được tài trợ từ nguồn vốn nào?