Quảng Ngãi Điều Chỉnh 3 Dự Án Trọng Điểm: Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, Cầu Trà Khúc 1 và Hệ Thống Thu Gom, Xử Lý Nước Mưa, Nước Thải

HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư và chủ đầu tư cho 3 dự án trọng điểm của tỉnh, bao gồm đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, cầu Trà Khúc 1 và hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi Điều Chỉnh 3 Dự Án Trọng Điểm: Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, Cầu Trà Khúc 1 và Hệ Thống Thu Gom, Xử Lý Nước Mưa, Nước Thải

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất thông qua tổng mức đầu tư và điều chỉnh chủ đầu tư cho 3 dự án trọng điểm của tỉnh trong những năm tới. Các dự án bao gồm đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, cầu Trà Khúc 1 và hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi, lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc.

Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi là dự án chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự án này đã được HĐND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư vào năm 2021 và năm 2023. Tổng mức đầu tư của dự án là 3.500 tỷ đồng, trong đó có 500 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và phần còn lại từ ngân sách tỉnh (thu từ tiền sử dụng đất).

Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi sẽ được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với tổng mức đầu tư là 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, còn thiếu 1.000 tỷ đồng để hoàn thành dự án. UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và hỗ trợ bổ sung vốn đầu tư từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 cho dự án này, với số tiền là 800 tỷ đồng. Đề xuất này đã được Chính phủ trình Quốc hội và được thống nhất.

Cầu Trà Khúc 1

Cầu Trà Khúc 1 là một dự án quan trọng khác được điều chỉnh. Dự án này có quy mô đầu tư gồm chiều dài tuyến chính khoảng 830 mét, rộng 28 mét. Ngoài ra, dự án còn bao gồm 2 nút giao đầu cầu, hầm chui và các hạng mục phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư của dự án không quá 2.199 tỷ đồng và dự kiến thực hiện từ năm 2024 đến 2027.

Hệ Thống Thu Gom, Xử Lý Nước Mưa, Nước Thải

Dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi, lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc cũng đã được điều chỉnh chủ đầu tư. Trước đó, vào ngày 22/9/2023, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư cho dự án này. Tổng mức đầu tư của dự án đã tăng từ 300 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng và dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2027.

Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và chủ đầu tư cho 3 dự án trọng điểm này sẽ giúp Quảng Ngãi tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời kết nối liên vùng và tạo cơ sở hạ tầng thuận lợi cho phát triển của tỉnh. Chính phủ đã chỉ đạo rà soát và hoàn thiện hồ sơ thủ tục để kịp giao vốn trước ngày 31/12/2023. UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua và ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó vốn từ ngân sách Trung ương là 1.300 tỷ đồng và ngân sách tỉnh (thu tiền sử dụng đất) lo phần còn lại.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tỉnh Quảng Ngãi đã điều chỉnh tổng mức đầu tư của ba dự án trọng điểm nào?,Ai đóng góp ngân sách cho dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi?