Quảng Ngãi - Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia

Quy hoạch Quảng Ngãi định hướng tỉnh phát triển thành trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia, đồng thời phát triển du lịch biển - đảo tại huyện đảo Lý Sơn.

Quảng Ngãi - Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia

Phấn đấu là tỉnh phát triển khá của cả nước

Theo Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Ngãi đã được xác định là trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất. Đồng thời, huyện đảo Lý Sơn cũng sẽ được phát triển thành trung tâm du lịch biển - đảo. Đây là mục tiêu tổng quát của Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi, được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phê duyệt thông qua Quyết định 1456/QĐ-TTg ngày 22/11/2023.

Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi nhằm phấn đấu để tỉnh trở thành một tỉnh phát triển khá của cả nước, với thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước. Từ đó, nâng cao tính tự chủ và khả năng thích ứng với biến động của nền kinh tế. Quy hoạch cũng tập trung vào phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Hình thành trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia

Một trong những mục tiêu quan trọng của Quy hoạch là hình thành trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất. Đây là khu vực tập trung các khu công nghiệp và cụm công nghiệp, nơi phát triển công nghiệp xanh và công nghiệp công nghệ cao. Quy hoạch cũng nhấn mạnh việc xây dựng thương hiệu về các loại hình dịch vụ chất lượng cao, đặc biệt là du lịch. Đồng thời, Quy hoạch còn nhấn mạnh việc phát triển nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp tuần hoàn. Đồng thời, cần phát triển và hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển các đô thị xanh và đô thị thông minh.

Theo Quy hoạch, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn Quảng Ngãi (GRDP) trong thời kỳ 2021-2030 dự kiến đạt 7,25-8,25% mỗi năm. Trong đó, tốc độ tăng trưởng của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản dự kiến đạt 4-5% mỗi năm, tốc độ tăng trưởng của khu vực công nghiệp dự kiến đạt 8,25-9,25% mỗi năm, và tốc độ tăng trưởng của khu vực dịch vụ dự kiến đạt 10,0-11,0% mỗi năm. Dự kiến GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.700-7.900 USD.

Phát triển du lịch thành một ngành kinh tế quan trọng

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu phát triển du lịch thành một ngành kinh tế quan trọng tại Quảng Ngãi. Hạt nhân trung tâm du lịch biển - đảo Lý Sơn và du lịch trải nghiệm gắn liền với văn hóa, lịch sử và giá trị cốt lõi của Quảng Ngãi sẽ được phát triển. Quy hoạch cũng nhấn mạnh việc đa dạng hóa các loại hình và sản phẩm du lịch như du lịch biển, đảo, núi rừng, du lịch cộng đồng, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch văn hóa, tâm linh theo hướng bền vững, chất lượng cao và có giá trị gia tăng lớn. Đồng thời, cần thúc đẩy du lịch thông minh và đồng hành với chuyển đổi số trong ngành du lịch và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát triển hệ thống logistics và thương mại

Quy hoạch cũng tập trung vào việc đầu tư phát triển hệ thống logistics hiện đại và đồng bộ, nhằm phát triển Quảng Ngãi thành trung tâm logistics trung chuyển vận tải đa phương thức, kết nối khu vực miền Trung, khu vực Tây Nguyên và các nước Đông Nam Á. Đồng thời, cần phát triển thương mại theo hướng đổi mới sáng tạo, số hoá và công nghệ hoá phương thức kinh doanh. Quy hoạch cũng đề ra mục tiêu thu hút đầu tư các trung tâm dịch vụ tổng hợp, siêu thị, trung tâm thương mại và chợ tại các vùng đô thị và ven biển có khu du lịch phát triển. Ngoài ra, cần nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các hình thức bán buôn và bán lẻ phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng địa phương.

Đầu tư vào hạ tầng giao thông

Quy hoạch cũng đề ra phương án phát triển mạng lưới giao thông, bám sát định hướng của quy hoạch cấp quốc gia. Điều này nhằm phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh, đảm bảo đồng bộ, hiện đại và liên thông, thúc đẩy liên kết vùng. Quy hoạch cũng đề xuất nghiên cứu và đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum. Ngoài ra, cần xây dựng mới tuyến đường sắt đô thị tại Khu kinh tế D

Nguồn: Báo CafeF

[question] Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi là gì?,Điểm nhấn của quy hoạch là gì?