Quảng Ngãi: Xây dựng Trung tâm lọc hoá dầu và năng lượng Quốc gia tại Khu Kinh tế Dung Quất

Quảng Ngãi đặt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 và hình thành Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất. Đây là những sự kiện quan trọng trong quy hoạch phát triển của tỉnh.

Quảng Ngãi - Tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030

Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xác định, đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. Đây là mục tiêu quan trọng trong quy hoạch phát triển của tỉnh.

Xây dựng Trung tâm lọc hoá dầu và năng lượng Quốc gia tại Khu Kinh tế Dung Quất

Một trong những mục tiêu quan trọng trong quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi là hình thành Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất. Đây sẽ là một trung tâm quan trọng trong ngành công nghiệp dầu khí của Việt Nam. Trung tâm này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho cả nước và đẩy mạnh phát triển kinh tế của tỉnh.

Huyện đảo Lý Sơn - Trung tâm du lịch biển - đảo

Ngoài ra, quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi còn đặt mục tiêu phát triển huyện đảo Lý Sơn trở thành Trung tâm du lịch biển - đảo. Lý Sơn có vị trí địa lý độc đáo với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và di sản văn hóa độc đáo. Việc phát triển du lịch ở đây sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương và tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân.

Sự kiện quan trọng cuối năm

Cuối tháng 12 này, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức 3 sự kiện quan trọng. Đầu tiên là công bố quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch này sẽ định hướng phát triển của tỉnh trong những năm tới và đặt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Thứ hai là khởi công dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Dự án này có tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng và dự kiến thực hiện từ năm 2022 đến năm 2027. Đây là một công trình quan trọng để chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cuối cùng là lễ kỷ niệm 10 năm VSIP Quảng Ngãi. VSIP là khu kinh tế đa ngành quốc tế đầu tiên tại tỉnh Quảng Ngãi và đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong suốt 10 năm qua.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "3 sự kiện này có ý nghĩa rất quan trọng trong định hướng phát triển của tỉnh. Thông qua 3 lễ này để tạo ra sự kiện để quần chúng nhân dân, các nhà đầu tư trong nước, ngoài nước, kể cả các thành phần khác tham gia biết, hiểu, tiếp cận, đặc biệt trong cái quy hoạch tỉnh, qua đó góp phần sớm thực hiện thành công quy hoạch này, đáp ứng được tâm huyết, mong mỏi của tập thể lãnh đạo tỉnh”.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao việc hình thành Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất quan trọng đối với tỉnh Quảng Ngãi?,Công trình nào được khởi công để chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi?